TÉMA: regio

Sociálna politika 03-04-2014

Vassiliou: Vzdelávanie je jedinou cestou proti chudobe Rómov

Pred rómskym summitom EÚ zdôraznila eurokomisárka Vassiliou nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na kvalitné vzdelávanie, ktoré považuje za jedinú cestu odstránenia chudoby a začlenenia rómskych komunít.
Regionálny rozvoj 03-04-2014

Hodnotenie viacúrovňového riadenia v Kohéznej politike 2007 – 2013

Pri tvorbe rozhodnutí v Kohéznej politike dominuje perspektíva zhora nadol. Hĺbková analýza vychádzajúca z 9 prípadových štúdií fungovania doterajšieho viacúrovňového riadenia identifikuje výhody a nevýhody partnerstva a formuluje odporúčania pre nové programové obdobie.
Regionálny rozvoj 01-04-2014

Komisia ocenila najlepšie regionálne projekty

V Bruseli ocenili regióny, ktoré realizovali projekty zo fondov EÚ inovačným a dynamické spôsobom. Ide o modernizáciu elektrických trolejbusov, rozvoj kreatívneho nábytkárstva, biorafináciu a program výučby šéfkuchárov pre znevýhodnených mladých ľudí inšpirovaný Jamiem Oliverom.
Veda a inovácie 27-03-2014

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Pri súčasnom „územne slepom“ prístupe hrozí opätovné zlyhanie.
Regionálny rozvoj 10-03-2014

Partnerské dohody zatiaľ predložilo 10 krajín

Európska komisia v súčasnosti analyzuje Partnerské dohody, ktoré jej dosiaľ predložilo 10 členských štátov vrátane Slovenska.
Regionálny rozvoj 20-02-2014

Ako lepšie využiť eurofondy

Schopnosť Slovenska dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, tvrdia autori analýzy. Upozorňujú na to, že zle použité prostriedky by mohli v konečnom dôsledku znamenať čisté mínus.
Veda a inovácie 13-02-2014

Vláda schválila Partnerskú dohodu

Vláda potvrdila návrh Partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na programové obdobie 2014 až 2020. Do Bruselu ju na schválenie zašle v priebehu nasledujúcich dní.
Regionálny rozvoj 11-02-2014

Slovensko zrýchľuje čerpanie eurofondov, ČR zachraňuje

Vláda SR sa dohodla na urýchlení implementácie piatich zaostávajúcich operačných programov. V stredu by mohla definitívne schváliť Partnerskú dohodu. Česká republika medzitým pracuje na krízovom pláne pre čerpanie prostriedkov.
Regionálny rozvoj 03-02-2014

Efektívna kontrola nových eurofondov má byť v ohrození

Podľa slovenských mimovládnych neziskových organizácií Partnerská dohoda dostatočne neupravuje podmienky, ktoré by umožnili efektívnu verejnú kontrolu fondov EÚ v novom programovom období.
Podnikanie 22-01-2014

Štát môže naďalej pomáhať podnikom v troch regiónoch SR

Európska komisia schválila mapu Slovenska pre poskytovanie štátnej pomoci do roku 2020. Oprávnené regióny zostávajú rovnaké, intenzita pomoci sa zníži o 15 %.
Doprava 15-01-2014

Pri pohybe v meste chodia Slováci hlavne pešo

Eurobarometer ukázal zvyky Európanov pri cestovaní v mestách. Cyperčania najčastejšie jazdia autom, Maďari v MHD, Gréci na motorke, Holanďania na bicykli. Lotyši a Slováci chodia najmä po vlastných. Za najlepší spôsob zlepšenia situácie považujú Európania lepšiu a lacnejšiu verejnú dopravu.
Regionálny rozvoj 07-01-2014

Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

Európska komisia prijala záväzné pravidlá pre zaistenie konštruktívnej účasti partnerov ako sú regionálne a miestne orgány, sociálni partneri či mimovládne organizácie počas plánovania, vykonávania i hodnotenia využitia prostriedkov z fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 12-12-2013

Investície z eurofondov tešia najmä Írov a Poliakov, Slováci sú skeptickejší

Hoci EÚ v očiach verejnosti stráca lesk, vnímanie regionálnych investícií z rozpočtu EÚ zostáva pozitívne. Viac než 77 % respondentov v nedávnom Eurobarometri hodnotilo prínos projektov podporených z fondov EÚ kladne. Negatívne ich vnímajú hlavne Taliani a Portugalci.
Veda a inovácie 03-12-2013

Hahn ocenil jasnú ideu Slovenska o zameraní investícií

Eurokomisár pre regionálnu politiku potvrdil vyzretosť prípravy Partnerskej dohody so Slovenskom. Jej schválenie očakáva začiatkom budúceho roka. Informoval aj o schválení sumy 189 miliónov eur na dva veľké projekty cestnej infraštruktúry.
Regionálny rozvoj 27-11-2013

EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

Ministri zodpovední za politiku súdržnosti debatovali o zlepšení efektívnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hoci je dôležité schváliť partnerské dohody a programy čo najskôr, Komisia upozornila, že to nebude na úkor kvality.
Regionálny rozvoj 11-11-2013

Zreformovaná kohézna politika prešla parlamentným výborom

Výbor EP pre regionálnu politiku schválil dohodu o reforme kohéznej politiky EÚ v období 2014 – 2020. Balík s rozpočtom približne 325 miliárd eur by tak mohol vstúpiť do platnosti včas. Europoslanci veria, že výsledný kompromis znemožní pozastaviť fondy na základe mechanizmu makroekonomickej podmienenosti.
Doprava 08-11-2013

Fondy: Pre V4 je podstatná rekonštrukcia ciest nižších tried

Zástupcovia krajín Vyšehradskej štvorky diskutovali o príprave implementácie štrukturálnych fondov EÚ v ďalšom období. Zatiaľ čo na východe Slovenska otvorili rýchlostnú cestu financovanú z Kohézneho fondu, peniaze z EÚ je podľa V4 treba použiť aj na rekonštrukciu ciest nižších tried.
Regionálny rozvoj 30-10-2013

Spoločné problémy makroregiónov vyžadujú spoločné riešenia

Odborníci z krajín podunajského makroregiónu a Európskej komisie diskutovali o úspechoch a ďalších výzvach spoločného postupu. Komisár Hahn upozornil na potrebu vytrvalej politickej angažovanosti a zohľadnení priorít Dunajskej stratégie v budúcom rozpočtovom období.
Regionálny rozvoj 08-10-2013

Rokovania o eurofondoch sú v kritickej fáze

Inštitúcie EÚ by sa podľa eurokomisára Hahna mohli už tento týždeň dohodnúť na podobe novej kohéznej politiky. Výbor regiónov ale nevylučuje odvolanie na Súdnom dvore EÚ kvôli pravidlám o podmienenosti a zastropovaní alokácie.
Regionálny rozvoj 03-10-2013

Vláda rozdeľovala v Košiciach aj peniaze z eurofondov

Na rokovaní v Košiciach vláda odsúhlasila prípravu projektu čerpania prostriedkov z ESF na sídlisku Luník IX a efektívne financovanie vedecko-výskumných projektov. Potvrdila tiež dotovanie udržateľnosti kľúčových kultúrnych aktivít projektu EHMK 2013 v ďalších rokoch.
Podnikanie 18-09-2013

Bratislava zvýši energetickú hospodárnosť budov

Hlavné mesto získalo finančnú podporu v rámci projektu Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii, na ktorý Komisia vyčlenila 16 miliónov eur. Okrem zvyšovania energetickej efektívnosti budov sa bude dbať na kvalitu zelených priestranstiev či dopravy.
Regionálny rozvoj 14-08-2013

Maďarsko môže prísť o 2 miliardy eur z eurofondov

Kvôli zmrazeniu financií na projekty kohéznej politiky Maďarsku hrozí, že tento rok príde o 2 miliardy eur. Vláda pripravila akčný plán, koordináciu a dozor nad čerpaním fondov prevzal úrad premiéra.
Regionálny rozvoj 07-08-2013

Slovenské projekty nie sú medzi finalistami RegioStars

Porota súťaže RegioStars 2014, ktorá oceňuje najinšpiratívnejšie a najinovatívnejšie projekty podporené regionálnymi fondmi EÚ, vybrala finalistov zo 17 krajín.
Európa 2020 06-08-2013

Konkurencieschopnosť slovenských regiónov klesla

Zatiaľ čo Utrecht si udržiava prvenstvo ako najkonkurencieschopnejší región v EÚ, výkon slovenských regiónov sa za tri roky znížil. Bratislava a Západné Slovensko zaznamenali prepad o 20 priečok.