About: regionalna

Regionálny rozvoj 18-06-2014

Reálne príbehy o politikách EÚ na stránkach komiksu

Európska komisia chce mladej generácii komiksom ukázať, ako fungujú projekty podporené z fondov EÚ.

Veda a inovácie 27-03-2014

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Pri súčasnom „územne slepom“ prístupe hrozí opätovné zlyhanie.

Podnikanie a práca 22-01-2014

Štát môže naďalej pomáhať podnikom v troch regiónoch SR

Európska komisia schválila mapu Slovenska pre poskytovanie štátnej pomoci do roku 2020. Oprávnené regióny zostávajú rovnaké, intenzita pomoci sa zníži o 15 %.

Regionálny rozvoj 07-01-2014

Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

Európska komisia prijala záväzné pravidlá pre zaistenie konštruktívnej účasti partnerov ako sú regionálne a miestne orgány, sociálni partneri či mimovládne organizácie počas plánovania, vykonávania i hodnotenia využitia prostriedkov z fondov EÚ.

Regionálny rozvoj 11-11-2013

Zreformovaná kohézna politika prešla parlamentným výborom

Výbor EP pre regionálnu politiku schválil dohodu o reforme kohéznej politiky EÚ v období 2014 – 2020. Balík s rozpočtom približne 325 miliárd eur by tak mohol vstúpiť do platnosti včas. Europoslanci veria, že výsledný kompromis znemožní pozastaviť fondy na základe mechanizmu makroekonomickej podmienenosti.

Regionálny rozvoj 14-08-2013

Maďarsko môže prísť o 2 miliardy eur z eurofondov

Kvôli zmrazeniu financií na projekty kohéznej politiky Maďarsku hrozí, že tento rok príde o 2 miliardy eur. Vláda pripravila akčný plán, koordináciu a dozor nad čerpaním fondov prevzal úrad premiéra.

Regionálny rozvoj 07-08-2013

Slovenské projekty nie sú medzi finalistami RegioStars

Porota súťaže RegioStars 2014, ktorá oceňuje najinšpiratívnejšie a najinovatívnejšie projekty podporené regionálnymi fondmi EÚ, vybrala finalistov zo 17 krajín.

Regionálny rozvoj 11-07-2013

Slovenská výnimka k eurofondom zostáva nedoriešená

Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj schválil väčšinu reformy kohéznej politiky na roky 2014-2020. O niektorých otázkach stále nie je dohoda.

Energetika 17-06-2013

Potočnik: Kľúčovými aktérmi pri budovaní zelených miest sú ľudia

Ďalším držiteľom titulu Európske zelené hlavné mesto bude Bristol, ktorý si porotu získal najmä vďaka investíciám do ekologickejšej dopravy a energetiky. Predstavitelia európskych inštitúcií poukazujú na príležitosti, ktoré zelený rast a udržateľné postupy prinášajú pre podniky a lokálnu ekonomiku.

Podnikanie a práca 10-06-2013

EÚ zjednotí dopravnú mozaiku do jednej siete

Európske inštitúcie sa dohodli na podobe novej transeurópskej dopravnej siete. Má sa zriadiť do roku 2030 a fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu. Dokončenie siete TEN-T si vyžiada asi 500 miliárd EUR, neznámou ale zostáva výška príspevku z európskeho rozpočtu.

Veda a inovácie 17-05-2013

Vedci spoja sily na podporu Podunajskej stratégie

Regionálnu stratégiu, do ktorej sa zapojilo 14 krajín, má podporiť 6 nových vedeckých zoskupení, ktoré budú skúmať témy ako voda, pôda, bioenergia či inteligentná špecializácia.

Regionálny rozvoj 10-05-2013

Fond solidarity opäť pomáha po povodniach

EK navrhla podporu vo výške 14,6 miliardy eur pre tri krajiny, ktoré koncom minulého roka zasiahli ničivé záplavy. Podobne ako po povodniach na Slovensku či víchrici v Tatrách sa financie poskytnú z Fondu solidarity.