TÉMA: regionalne

Budúcnosť EÚ 07-12-2015

Krajná pravica víťazí vo francúzskych regionálnych voľbách

V nedeľnom druhom kole majú nacionalisti reálnu šancu na obsadenie dvoch samosprávnych jednotiek.
Podnikanie 26-11-2014

Slovensko: čo región, to iný svet

Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástla rovnakým tempom vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ekonomika 13-03-2012

Bratislavský región je piaty najbohatší v EÚ

Európsky štatistický úrad Eurostat dnes zverejnil poradie najbohatších regiónov Európskej únie za rok 2009. Bratislavský z neho vyšiel ako piaty najbohatší. Jeho HDP na obyvateľa dosahuje 178 % z európskeho priemeru.
Regionálny rozvoj 08-07-2010

Čerpanie eurofondov na Slovensku je nastavené príliš centralisticky

Slovenské Regionálne rozvojové agentúry, ktoré poskytujú konzultačné služby pri čerpaní eurofondov tvrdia, že úroveň žiadostí o prostriedky z EÚ výrazne stúpla. V byrokracii sú však orgány často krát „pápežskejšie ako pápež“ a neprihliada na osobité potreby samospráv.
Sociálna politika 29-06-2010

Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Európska komisia dala minulý týždeň zelenú opatreniam, ktoré majú uľahčiť prístup k regionálnym fondom a kohéznemu fondu. Do regiónov by sa tak malo dostať viac peňazí na boj proti kríze.
Veda a inovácie 25-05-2010

EÚ ocenila regióny za inovatívne projekty

Európska komisia minulý týždeň na výročnej súťaži RegioStars ocenila najinovatívnejšie projekty financované z prostriedkov EÚ.
Regionálny rozvoj 01-04-2010

Krajiny míňajú málo regionálnych fondov EÚ

Správa, ktorá hodnotí využívanie regionálnych fondov v EÚ preukázala, že medzi členskými štátmi sú pomerne veľké rozdiely. Európska komisia preto žiada, aby „oneskorenci“ ako napríklad Poľsko, urýchlili čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 30-03-2010

Mercedes Bresso končí ako šéfka Výboru regiónov

Talianska socialistická politička Mercedes Bresso, ktorá bola prednedávnom zvolená za prvú ženu-predsedníčku Výboru regiónov, sa bude musieť po menej ako dvoch mesiacoch úradovania vzdať svojej funkcie. Včera totiž prehrala vo voľbách o post lídra regiónu Piedmont v Taliansku.
Regionálny rozvoj 30-03-2010

Talianske regionálne voľby prekvapili, poznačila ich kríza

Koalícia talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho si po dvojdňových regionálnych voľbách napriek niekoľkým nedávnym škandálom polepšila keď získala štyri regióny, ktoré dovtedy kontrolovala opozícia. Voľby poznačila nízka účasť.
Regionálny rozvoj 19-03-2010

Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom

Tvorcovia zákonov z výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu včera schválili zjednodušený prístup k miliardám eur z regionálnych fondov. Domnievajú sa totiž, že rýchlejší prístup k nim je nevyhnutný na prekonanie hospodárskej krízy v Európe. Nové pravidlá by sa mali zaviesť do konca leta.
Regionálny rozvoj 12-03-2010

Ryanair dostával nezákonnú pomoc, tvrdí Air France

Francúzska Air France podala na Európsku Komisiu sťažnosť voči írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. Tá údajne získala vo forme nelegálnych dotácií milióny eur za to, že pri svojej prevádzke využíva regionálne letiská vo Francúzsku.

Malé podniky potrebujú lepší prístup k regionálnym fondom

Organizácia reprezentujúca malé a stredné podniky v Európe žiada prehodnotenie financovania regionálnych projektov zo strany EÚ tak, aby boli dostupnejšie aj pre malé spoločnosti.
Podnikanie 11-02-2010

PPP majú sťažený prístup k regionálnych fondom EÚ

Národné vlády zadržiavajú prístup k regionálnym fondom z Európskej únie tým miestnym úradom, ktoré spolupracujú so súkromnými dodávateľmi na zákazkách v oblasti dopravy, odpadových a vodohospodárskych služieb. Tvrdí to skupina E3PO, ktorá propaguje verejno-súkromné partnerstvá (PPP).
Veda a inovácie 31-10-2008

Európske regióny pod lupou

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil publikáciu, ktorá podrobne mapuje hospodársky, sociálny a demografický vývoj v 271 regiónoch EÚ, kandidátskych krajín a štátov EZVO.
15-08-2008

ROP 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (ROP-5.1-2008/01)

Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest II.a III. triedy na území cieľa Konvergencia je predmetom výzvy Regionálneho operačného programu, prostredníctvom ktorej sa môžu vyššie územné celky do 19. 06. 2009 uchádzať o NFP až vo výška 180 miliónov korún.
Regionálny rozvoj 10-01-2008

Regionálne konferencie o eurofondoch

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pripravila na január sériu regionálnych konferencií o eurofondoch.
Regionálny rozvoj 03-12-2007

Župy: spoločný manažment regionálneho zastúpenia v Bruseli

Budúcnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli i zníženie kvót na počty spolufinancovaných euroúradníkov z MVRR boli témou posledného rokovania śéfov samosprávnych krajov. Bruselské zastúpenie hodnotia župani ako užitočnú štruktúru, no napriek tomu tam svojich zástupcov nemá Banská Bystrica a Trnava.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy a regióny

Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika tvrdí, že podpora z eurofondov neprispieva k znižovaniu regionálnych rozdielov.
Regionálny rozvoj 30-05-2007

Východ Zemplína dostane nový priemyselný park

Vláda pokračovala v sérií výjazdových rokovaní smerujúcich do zaostávajúcich regiónov SR. Dnes rokovala v Sobranciach a rozhodla sa podporiť budovanie nového priemyselného parku pre ľahký priemysel v ich okolí.
Regionálny rozvoj 29-03-2007

Regionálna politika na Slovensku

Regionálna politika sa zaoberá veľkými regionálnymi rozdielmi a pripravuje pre ich zmierňovanie stratégie, nástroje a programy.
Regionálny rozvoj 25-07-2006

Regionálne zastúpenie v Bruseli: Dobrý nápad ako ovplyvňovať tvorbu politiky Európskej únie

Ako vlastne sú napojené regióny na tvorbu európskej regionálnej politiky, ako si zabezpečujú informovanosť medzi európskymy inštitúciami a regionálnymi autoritami?
Regionálny rozvoj 21-04-2006

Rozvoj obcí brzdí nezáujem ich obyvateľov

Regionálne rozdiely na Slovensku sa napriek výkonnej ekonomike prehlbujú. Paradoxne k tomu prispievajú nielen centralistické štátne inštitúcie, ale aj samotní občania jednotlivých obcí.
Regionálny rozvoj 18-03-2006

Vláda prijala opatrenia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov

Vláda schválila správu o stave sociálno-ekonomickej úrovne v regiónoch SR. Správa zároveň obsahuje opatrenia na odstraňovanie regionálnych disparít, ktoré chce vláda realizovať do konca volebného obdobia.
Regionálny rozvoj 04-02-2006

Regionálne rozvojové agentúry dostali od MVRR 25,5 mil. Sk

Regionálne rozvojové agentúry vykonávajú pre ministerstvo výstavby úlohy, ktoré sa týkajú najmä poskytovania informácií a konzultačnej činnosti pre podporu regionálneho rozvoja.