TÉMA: regionalny

Regionálny rozvoj 31-08-2010

Využívanie eurofondov brzdí nedostatočné zabezpečenie spolufinancovania

Kvôli nastaveniu podmienok na národnej úrovni majú mnohé obce problém so zabezpečením spolufinancovania nákladnejších investičných projektov. Prednedávnom kvôli tomu dokonca takmer zlyhala realizácia cezhraničného projektu spolupráce medzi maďarskými a slovenskými regionálnymi rozvojovými agentúrami (RRA), priznala pre EurActiv riaditeľka RRA Nitra Petra Klimo- Zlatošová.
Poľnohospodárstvo 11-12-2007

P. Baco: Za rastom cien je chaotická liberalizácia SPP

Slovenský europoslanec a člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Peter Baco hovoril s EurActiv.sk o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, potrebách slovenských regiónov, či minirefome trhu s mliekom.
Regionálny rozvoj 19-10-2007

P. Cheshire: pre regióny neplatí jeden recept rozvoja

Prof. Cheshire z LSE tvrdí, že do regiónov sa má umiestňovať potrebná infraštruktúra, ale v prepojení s ďalšími podmienkami. Rovnako si myslí, že rovnaký recept na rozvoj sa nedá uplatniť vo viacerých regiónoch a územné plánovanie je potrebné modernizovať a prepojiť s vedeckým výskumom.
Podnikanie 13-09-2007

A. Ballek: Nerealizovanie dvoch projektov dalo šancu ďalším piatim

Z eurofondov v rokoch 2004 – 2006 sa financovala aj rekonštrukcia a výstavba priemyselných parkov a výrobných hál v regiónoch Slovenska. V poslednom období sa objavili správy, že samosprávy majú s týmito projektami určité problémy. Aj v tejto súvislosti sme adresovali niekoľko otázok agentúre SARIO.
Regionálny rozvoj 12-06-2007

Novela má pomôcť slovenským regiónom

O pripravovanej novele zákona na podporu regionálneho rozvoja sa s EurActiv rozprával hovorca ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Miroslav Bátovský.
Regionálny rozvoj 03-04-2007

V regionálnom rozvoji chýbajú väzby medzi miestnou a regionálnou samosprávou

Medzi žiadateľmi o projekty z eurofondov budú v hojnej miere zastúpené samosprávy miest a obcí, ako aj ich združenia.
Regionálny rozvoj 06-12-2006

Chýbajúci dlhodobý rozvojový plán poznačil aj NSRR

6. decembra vláda schvaľuje Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 a aj jeho 11 operačných programov. O niekoľko postrehov sme požiadali Dr. Andreja Šteinera, riaditeľa Karpatského rozvojového inštitútu (KRI).