TÉMA: regionalny

Regionálny rozvoj 03-04-2014

Hodnotenie viacúrovňového riadenia v Kohéznej politike 2007 – 2013

Pri tvorbe rozhodnutí v Kohéznej politike dominuje perspektíva zhora nadol. Hĺbková analýza vychádzajúca z 9 prípadových štúdií fungovania doterajšieho viacúrovňového riadenia identifikuje výhody a nevýhody partnerstva a formuluje odporúčania pre nové programové obdobie.
Vonkajšie vzťahy 25-10-2011

Tvrdé Turecko

Nedávny nárast vojenských zásahov Turecka proti Kurdom v severnom Iraku je znakom toho, že turecká zahraničná politika pomerne prekvapivo- hoci nie celkom nečakane- zaznamenala za necelé dva roky obrat o 180 stupňov. Turecká ofenzíva je tiež príznakom toho, že tieto zmeny presahujú súčasné napätie medzi Tureckom a Izraelom, ktoré sú len jedným aspektom oveľa hlbších trendov.
Veda a inovácie 01-07-2009

Regionálny rozvoj, veda a inovácie: praktické skúsenosti z regiónu Oresund

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Regionálny rozvoj 11-05-2009

Eurokompas 1/2009

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas informuje o návšteve eurokomisárky Hubnerovej, či aktivitách Národnej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania.
Regionálny rozvoj 19-12-2008

Eurokompas 2008/4

Najnovšie číslo časopisu Eurokompas informuje aj o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, či grantoch Európskeho parlamentu.
Regionálny rozvoj 20-11-2008

Eurokompas 2008/3

Najnovšie číslo časopis Eurokompas informuje o vybraných úspešných projektov, či ďalších možnostiach získať nenávratné finančné prostriedky.
Regionálny rozvoj 13-07-2008

Eurokompas 2/2008

Druhé vydanie časopisu Eurokompas obsahuje: prehľad operačných programov mimo NSRR SR pre obdobie 2007-2013 informácie o činnosti novovzniknutých regionálnych rozvojových agentúr prehľad funkcií a možností centrálneho informačného systému, nevyhnutného pre riadenie programov fondov v období 2007-2013 informácie o vybraných úspešných...
Regionálny rozvoj 06-07-2008

Eurokompas 1/2008

Vydanie obsahuje informácie o regionálnych rozvojových agentúrach, harmonogram výziev na 2008 i rady ako prefinancovať projekty s pomocou SZRB.
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy a regióny

Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika tvrdí, že podpora z eurofondov neprispieva k znižovaniu regionálnych rozdielov.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Analýza cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch V4

O analýzu cezhraničnej spolupráce rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 sa opieralo aj MZV pri definovaní priorít cezhraničnej spolupráce pre naše predsedníctvo vo V4.
Veda a inovácie 15-05-2007

KRI: Východné Slovensko ako znalostný región?

Autori analyzujú pozíciu Východného Slovenska ako znalostného regiónu. Obdobie "7-10 úrodných rokov" v súvislosti s masívnou finančnou podporou EÚ sa už nebude opakovať a bola by škoda ak by ich región nevyužil aj pre premenu na znalostný región.
Regionálny rozvoj 11-01-2007

Nové programové obdobie 2007 – 2013

Koniec roku 2006 predstavuje pre Slovenskú republiku významný medzník v jej novodobej súčasnosti ako člena Európskej únie. Skončí sa programové obdobie 2004 – 2006. Nové programové obdobie by malo byť o poučení a zjednodušení mnohých procedúr.
Regionálny rozvoj 24-11-2006

KRI: Integrovaná štúdia rozvoja regiónu Slovensko – Východ

Súčasťou projektu POKE-R (Prešov – Košice Región), ktorý realizovali spoločne východoslovenské kraje je aj štúdia rozvoja tohto regiónu NUTS II.
Regionálny rozvoj 26-07-2006

Plánovanie regionálneho rozvoja v “zaostávajúcich” regiónoch – príklad zo Slovenska

Materiál sa venuje niektorým aspektom regionálneho rozvoja - zvlášť v zaostávajúcich regiónoch Slovenska.
Regionálny rozvoj 29-01-2005

Investície stále viac najmä na západ Slovenska

Po vstupe do Európskej únie sa naďalej priame zahraničné investície koncentrujú v Bratislave a na západnom Slovensku.