TÉMA: regionov

Veda a inovácie 27-03-2014

Regióny žiadajú posilniť teritoriálnu dimenziu stratégie rastu

Podľa Výboru regiónov je potrebné pri implementácii stratégie Európa 2020 upevniť jej teritoriálny rozmer. Pri súčasnom „územne slepom“ prístupe hrozí opätovné zlyhanie.
Regionálny rozvoj 19-11-2012

Šéf Výboru regiónov varuje pred škrtmi

Predseda Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel zaslal lídrom členských štátov Únie dopis, v ktorom varuje pred chystanými škrtmi rozpočtu na kohéznu politiku v budúcom programovom období.
Európa 2020 03-11-2011

Výbor regiónov: EÚ nesmie zanedbávať vidiecke oblasti

Vidiecke oblasti trpia vo veľkej miere vysokou nezamestnanosťou a nedostatkom základnej infraštruktúry. EÚ by na ne preto nemala zabúdať pri tvorbe svojej politiky, uviedla na Európskom kongrese vidieckych krajov vo Varšave predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso.
Regionálny rozvoj 17-08-2011

Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí, Karpatský rozvojový inštitút, vo svojej publikácií ponúka odpovede na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby sa regionálna samospráva stala skutočne kľúčovým aktérom spravovania rozvoja regiónu.
Regionálny rozvoj 04-04-2011

Regióny namietajú voči predstave EK o reforme kohéznej politiky

Zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv majú výhrady voči niektorým častiam návrhu Európskej komisie na reformu štrukturálnych fondov po roku 2013. Nepáčia sa im napríklad sankcie za porušovanie Paktu stability a rastu alebo tzv. výkonnostná rezerva, ktorá sľubuje odmeny úspešným regiónom.
Regionálny rozvoj 07-12-2010

Regióny žiadajú „prístup zdola“ pre riešenie klimatických otázok

Výbor regiónov varoval, že pokiaľ orgány miestnej a regionálnej správy nebudú mať väčšiu rolu, globálny prístup k riešeniu klimatických výziev je predurčený k neúspechu. Zároveň podčiarkol kľúčovú úlohu fondov EÚ pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti v regiónoch.
Regionálny rozvoj 18-11-2010

Regióny odmietajú napojenie eurofondov na rozpočtové pravidlá

Mestni a regionálni lídri sa vyslovili proti zámerom Európskej komisie zadržať platby fondov EÚ tým krajinám, ktorým sa nepodarí udržať rozpočtový deficit a verejný dlh v únosnej miere. Tvrdia, že je nefér trestať regióny za rozhodnutia uskutočnené na národnej úrovni.
Regionálny rozvoj 07-10-2010

EÚ „ignoruje“ Výbor regiónov

Počas kľúčovej diskusie o budúcej regionálnej politike a stratégii 2020 pre rast a zamestnanosť Komisia ani členské štáty vôbec neprerokovali svoje postoje s Výborom regiónov. V rozhovore pre EurActiv to uviedol člen výboru Michael Schneider.
Regionálny rozvoj 30-09-2010

Čoskoro začne Európsky týždeň regiónov a miest

Budúci týždeň sa v Bruseli začne ôsmy ročník Európskeho týždňa regiónov a miest. Štvordňové podujatie, ktoré každoročne organizuje Európska komisia v spolupráci s Výborom regiónov, bude sprevádzať približne 260 miestnych podujatí. Štyri sa uskutočnia aj na Slovensku.
Európa 2020 26-05-2010

Realizácia stratégie Európa 2020 musí prebehnúť v diskusii s regiónmi a mestami

Zaangažovanosť regionálnych a miestnych samospráv je základným predpokladom pre úspešné naplnenie novej európskej stratégie Európa 2020. Jej formulovanie a konzultácie s regiónmi sú však príliš urýchlené, než aby umožnili viesť dostatočnú diskusiu, tvrdí predseda Prešovského samosprávneho kraja a zástupca vo Výbore regiónov Peter Chudík.
Regionálny rozvoj 18-05-2010

Slovensko chce zachovať súčasnú kohéznu politiku

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo predbežné stanovisko k budúcej kohéznej politike na Slovensku po roku 2013. Cieľom je čo najvyššie čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, vyššia spolupráca lokálnych aktérov a nižšia byrokracia.
Regionálny rozvoj 03-05-2010

Regióny nebudú „čakať na príkazy“ z Bruselu

Európske regióny pokračujú v reformovaní svojho energetického sektoru, a to aj bez súhlasu Európskej komisie, zaznelo minulý týždeň na stretnutí regionálnych predstaviteľov v Bruseli.

V Bruseli začal prvý Energetický deň európskych regiónov

V Bruseli sa dnes začal prvý Energetický deň európskych regiónov. Dvojdňové stretnutie bude pojednávať najmä o energetickej situáciii v regiónoch EÚ a najväčších výzvach v tejto oblasti.
Regionálny rozvoj 19-04-2010

Debata o budúcnosti regionálnej politiky sa stupňuje

Výbor regiónov sa minulý týždeň ponoril do debaty o budúcnosti regionálnej politiky EÚ, pričom Európsku komisiu vyzval, aby vo zachoval status quo a venovala dostatočnú pozornosť otázke „tranzitívnych regiónov“.
Regionálny rozvoj 16-04-2010

Viedenský starosta: EÚ ignoruje práva regiónov

Verejné správy jednotlivých členských štátov a Európska komisia ignorujú nové práva regiónov podieľať sa na rozhodnutiach Únie, ktoré im priznáva Lisabonská zmluva. V rozhovore pre EurActiv to povedal viedenský starosta Michael Häupl.

Regióny sklamali energetické plány v rámci EÚ 2020

Nová hlavná iniciatíva EÚ, ktorá má za cieľ zvýšiť rast a zamestnanosť v Európe, je prekvapivo podobná Lisabonskej stratégii, povedal generálny tajomník Združenia európskych regiónov Klaus Klipp.
Regionálny rozvoj 30-03-2010

Mercedes Bresso končí ako šéfka Výboru regiónov

Talianska socialistická politička Mercedes Bresso, ktorá bola prednedávnom zvolená za prvú ženu-predsedníčku Výboru regiónov, sa bude musieť po menej ako dvoch mesiacoch úradovania vzdať svojej funkcie. Včera totiž prehrala vo voľbách o post lídra regiónu Piedmont v Taliansku.
Regionálny rozvoj 24-03-2010

EÚ 2020 potrebuje svoj vlastný rozpočet

Nová predsedkyňa Výboru pre regióny Mercedes Bresso sa vyjadrila, že nové plány vyčleniť časť regionálnych fondov na uskutočnenie stratégie EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť sú pomýlené a EÚ musí nájsť prostriedky na financovanie niekde inde. Povedala to v rozhovore pre francúzsky EurActiv.
Vonkajšie vzťahy 25-02-2010

EÚ chce zvýšiť svoj vplyv v oblasti Čierneho mora

So vstupom Bulharska a Rumunska do EÚ v roku 2007 sa Čierne more stalo súčasťou Únie rovnako ako Stredozemné či Baltské more. Napriek viacerým iniciatívam v tejto oblasti však ostáva vplyv EÚ pri Čiernom mori obmedzený, uvádza francúzsky EurActiv.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom

Španielske predsedníctvo žiada o zjednodušenie poskytovania fondov EÚ ako jedného z prostriedkov boja proti ekonomickej kríze.
Európa 2020 15-02-2010

Stratégia 2020 musí mať lokálny charakter

Nová stratégia EÚ pre rast a zamestnanosť neuspeje pokiaľ si neudrží štrukturálne fondy a neudelí regiónom skutočné právomoci. V rozhovore pre EurActiv to povedal odchádzajúci predseda Výboru regiónov, Belgičan Luc Van den Brande.
Regionálny rozvoj 11-02-2010

Výbor regiónov povedie Talianka, ale možno len krátko

Talianska politička za socialistov a zástupkyňa regiónu Piedmont Mercedes Bresso sa po včerajšej voľbe stala novou predsedníčkou Výboru regiónov. Na konci marca sa však v talianskom Piedmonte uskutočnia voľby a ak sa jej nepodarí si svoju pozíciu obhájiť, môže stratiť predsednícku stoličku aj vo Výbore regiónov.
Regionálny rozvoj 10-02-2010

Regióny chcú využiť nové právomoci z Lisabonskej zmluvy

Hoci ich väčšina komentátorov zmien zavedených Lisabonskou zmluvou ignorovala, regióny veria, že nový dokument im umožní stať sa silnejšími hráčmi v rozhodovacom procese Európskej únie.
Regionálny rozvoj 19-01-2010

Prieskum: Regióny aj v čase krízy málo spolupracujú

Hoci takmer všetky orgány miestnych a regionálnych samospráv zaviedli do praxe prostriedky na boj proti kríze a recesii, navzájom veľmi nespolupracovali. To u niektorých vyvolalo pocit izolovanosti ako ukazuje prieskum v regiónoch a mestách, ktorý sa uskutočnil ku koncu minulého roku.