TÉMA: reklama

Komerčný obsah
Podnikanie 16-03-2011

Najlepšie reklamy vznikajú tam, kde o nich rozhoduje najmenej ľudí

Podľa aktuálnych trendov u nás aj vo svete nastala doba, keď aj veľké firmy objavujú potrebu prezentovať seba a svoje produkty na sociálnych sieťach. Najväčšou, a preto logicky prvou „na rane“ je Facebook. Aká je však skutočná hodnota kontaktov na Facebooku? Má význam investovať čas a prostriedky do tohto neistého média? Aký je potenciál najväčšej sociálnej siete a čo z tohto potenciálu môže vyťažiť vaša spoločnosť?