TÉMA: renovacie

Energetika 18-11-2013

Brusel usmernil štáty pri zvyšovaní energetickej efektívnosti

Európska komisia vydala sedem usmernení týkajúcich sa aplikácie smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012. Objasnila postup pri renovácii verejných budov, zriadení povinných schém pre úspory alebo uplatňovaní alternatívnych opatrení i pri zavádzaní inteligentného merania u odberateľov.

Štúdia: Voľnosť v regulácií bráni úsporám energie

Neschopnosť presadiť existujúcu legislatívu do praxe je hlavnou prekážkou, ktorá bráni zvýšeniu energetickej účinnosti vo svete vrátane krajín EÚ. Vyplýva to z nedávnej štúdie z dielne Economist.

Francúzi dajú príjmy z emisií na zatepľovanie

Prezident François Hollande potvrdil, že príjmy z emisných aukcií budú smerovať do ambiciózneho programu energeticky efektívnej renovácie budov. Na rozdiel od českého či slovenského priemyslu by mali vyjsť francúzske firmy naprázdno.

Europoslanci schválili smernicu o úsporách energie

Európsky parlament odsúhlasil smernicu, ktorá zavedie povinné opatrenia na úsporu energie. Zároveň ale umožňuje veľa výnimiek. Zníženie spotreby energie o 20 % by mohlo EÚ priniesť ročnú úsporu až 50 miliárd eur.
Energetika 25-07-2012

Pri nových úsporách energie hrozí recyklácia starých programov

Odborníci varujú, že členské štáty sa budú pri implementácii opatrení smernice o energetickej efektívnosti snažiť spojiť svoje rôzne záväzky a zakomponovať ich do existujúcich iniciatív.