TÉMA: revizia

Veda a inovácie 08-04-2005

Co změnil jarní summit Evropské rady na strategii sociálního začleňování?

Analýza sa venuje výsledkom Jarného summitu EÚ v súvislosti s revíziou Lisabonskej stratégie a jej dopadov na sociálnu kohéziu v EÚ.