TÉMA: riečna doprava

Energetika 28-04-2021

V bratislavskom prístave chcú postaviť terminál na zemný plyn

Terminál za 40 miliónov eur má pokryť zvyšujúci sa dopyt po skvapalnenom zemnom plyne v riečnej doprave. Verejnosť sa k zámeru môže vyjadriť v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredia do dnešného dňa (28. apríla).
Ekonomika 18-01-2006

Presun nákladnej dopravy na rieky?

Nový program NAIADES bude podporovať vnútorné vodné cesty ako environmentálne priaznivú alternatívu voči cestnej nákladnej doprave. Akčný plán bude zameraný na chabý obraz sektoru u verejnosti a problémy s infraštruktúrou.