TÉMA: rieky

Voda 16-11-2012

Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Európska komisia predstavila plán na záchranu európskych vodných zdrojov s cieľom zaistiť dostatok dobrej kvalitnej vody na uspokojenie potrieb ľudí, hospodárstva a ekosystémov. Dôraz kladie na presadzovanie už existujúcich a platných predpisov.
Regionálny rozvoj 10-02-2010

Európska komisia odštartovala konzultácie k Dunajskej stratégii

Konferenciou v nemeckou Ulme začala Európska komisia 2. februára sériu konzultácií s regiónmi, ktoré sa majú stať súčasťou európskej Dunajskej stratégie. Jej hlavným cieľom by malo byť maximálne využívanie ekonomického potenciálnu regiónov v povodí Dunaja.
Voda 20-03-2008

Znečistená voda – aj európsky problém

Sto miliónov Európanov nemá dostatok bezpečnej pitnej vody. Na hnačkové ochorenia spôsobené zdravotnej škodlivou vodou umrie denne takmer štyridsať detí, najmä vo východnej Európe.
Ekonomika 14-06-2006

Lepšia spolupráca – menej povodní

Europoslanci vyzvali k lepšej zlepšenie vzájomnej spolupráce členských krajín EÚ v oblasti hodnotenia povodňových rizík a povodňového manažmentu. Správa, prijatá 13. júna 2006, vyzýva členské štáty na vypracovanie povodňových plánov.