TÉMA: riziko

Klimatická zmena je multiplikátor bezpečnostnej hrozby

Klimatická zmena nie je len environmentálna otázka, je to otázka národnej bezpečnosti. Dnešné zlyhanie pri stanovení prísneho cieľa pre redukciu emisií skleníkových plynov v konečnom ohrozí náš spôsob života, upozornil britský kontraadmirál Neil Morisetti.
Veda a inovácie 23-01-2006

Prispôsobiť sa a prekonať

História riadenia rizika je históriou premeny podvedomých vedomostí na explicitné a overovania expertných názorov kvantitatívnou analýzou. V skratke, rozhodovanie za prítomnosti rizika sa stáva stále viac racionálnou úlohou.