TÉMA: ročný

Ekonomika 06-12-2012

Komisia prijala ročný prieskum rastu

Ročný prieskum rastu na rok 2013 obsahuje päť priorít zameraných na usmernenie členských štátov na ceste z krízy smerom k rastu - presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast; obnovenie bežnej úrovne poskytovania pôžičiek pre hospodárstvo; podpora rastu a konkurencieschopnosti v súčasnosti a budúcnosti; riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy; modernizácia verejnej správy.