TÉMA: rodina

Sociálna politika 18-01-2018

Europoslanci odporúčajú posilniť práva detí v priebehu cezhraničných rozvodov

Európsky parlament schválil odporúčania k novelizácii právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných rodinných sporov v krajinách Európskej únie.
Slovensko v EP 27-01-2015

Európski ľudovci prijali rezolúciu o rodine

K rezolúcii sa hlási slovenské Kresťanskodemokratické hnutie.
Sociálna politika 19-05-2014

Slovenská spoločnosť pre rodinu: Závery regionálnych konferencií

Materiál mapuje závery a odporúčania série troch regionálnych konferencií o rodine realizovaných v rokoch 2012-2014 pri príležitosti 20. výročia vyhlásania Medzinárodného roku rodiny.
Slovensko v EP 03-12-2013

Rodinné hľadisko: Budovanie dôvery, solidarity a prosperity

Príspevok Anny Záborskej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu, na Medzinárodnej konferencii "Rodina a chudoba" v historickej budove NR SR v Bratislave 29.11.2013, ktorá je súčasťou príprav na 20. výročie Medzinárodného roku rodiny.
Rozvojová politika 29-10-2012

Rozvojová politika: Krajiny rastú, ale chudobu neznižujú

Európsky parlament pripomína Komisii niektoré priority v rámci zmien v rozvojovej pomoci. Záborská v tejto súvislosti zdôrazňuje rodinné hľadisko.
Slovensko v EP 05-09-2012

Rodina v európskej politike

Podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy, hovorí europoslankyňa Anna Zábroská (EĽS/KDH).
Vzdelávanie 12-07-2011

Pre zlepšenie gramotnosti je nevyhnutná podpora rodiny

Podstatným prvkom programov na zvýšenie gramotnosti u detí je začleniť vplyv rodinného prostredia, pričom treba dbať na rozličné formy znevýhodnenia.
Sociálna politika 19-01-2009

Budú sa medzinárodné manželstvá rozvádzať medzinárodne?

Skupina členských krajín žiada, aby sa manželstvá obyvateľov rôznych štátov EÚ mohli rozviesť v ktorejkoľvek z dvoch krajín, odkiaľ manželia pochádzajú. Európska komisia nesúhlasí.
Sociálna politika 13-01-2009

Francúzska ministerka pobúrila aktivistky za práva žien

Francúzska ministerka spravodlivosti Rachida Dati sa vrátila do práce päť dní po pôrode. Účasť na zasadnutí vlády krátko po tom, čo sa vrátila z kliniky s malou dcérou Zohrou, vyvolal vlnu kritiky v radoch ženských organizácií a medzi aktivistkami za ženské práva.
Sociálna politika 11-12-2008

Komisia: Najdiskriminovanejšie sú homosexuálne partnerstvá

Komisár pre spravodlivosť, Jacques Barrot, včera hodnotil napĺňanie práv občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Najproblematickejšou skupinou sú registrované partnerstvá homosexuálne orientovaných občanov, ktorým viac ako polovica členských krajín odmieta priznať všetky práva na slobodný pohyb a pobyt.
Sociálna politika 26-11-2008

„Family friendly jobs“ odpoveďou na nízku pôrodnosť

Berlínsky inštitút pre populáciu a rozvoj vydal správu, v ktorej vyzval štáty EÚ na zosúladenie rodinného a pracovného života. Nízku mieru pôrodnosti sa rozhodla riešiť aj slovenská vláda – prostredníctvom jednorazových sociálnych príspevkov pri narodení prvých troch detí.
Veda a inovácie 24-11-2008

(Ne)lichotivé demografické vyhliadky Európy

Európska komisia predstavila správu o demografickom vývoji v Európe. Medzi jej hlavné pozorovania patrí: starnutie pracovnej sily, zvyšovanie miery zamestnanosti ľudí nad 60 rokov, posúvanie veku, kedy ľudia uzatvárajú manželstvá, rastúca miera rozvodovosti a demografická relevantnosť manželstiev zmiešaných národností.
Vonkajšie vzťahy 29-10-2008

Konferencia pripomenula 60. výročie „testamentu ľudskosti“

Pod názvom „60 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv: oslávme svetový prínos pre život a rodinu“, pripravila europoslankyňa Anna Záborská v Bratislave konferenciu s medzinárodnou účasťou.
Podnikanie 03-10-2008

Komisia chce viac práv pre ženy na pracoviskách

Komisia dnes predstavila široký balík, ktorý by mal pomôcť ženám zosúladiť kariéru s rodinných životom. Dodatočné práva by mali mať najmä samostatne zárobkové a tehotné dámy.
Sociálna politika 22-09-2008

Írom sa do spájania rodín nechce

Írsko pomýšľa na zmenu smernice, ktorá zaručuje manželom občanov EÚ právo na pobyt v Únii. Dublin nedávno prehral súdny spor o výklad smernice na Európskom súdnom dvore.
Sociálna politika 31-07-2008

Rozhodnutie súdu spojí štyri írsko-africké rodiny

Írsko prehralo spor pred Európskym súdnym dvorom a musí umožniť štyrom africkým občanom pricestovať a žiť spoločne s ich manželskými partnermi. Súd konštatoval, že sloboda pohybu, na ktorú má právo každý občan EÚ, musí byť priznaná aj jeho manželskému partnerovi bez ohľadu na národnosť a pôvod. Nový precedens v oblasti migračnej politiky sa dotkne každej členskej krajiny.
Sociálna politika 27-05-2008

IPF: Najčastejšou príčinou úmrtí je potrat

V Európe sa v priemere každú pol minútu uskutoční jeden rozvod a vykoná jeden potrat. Správa, o ktorej diskutovali aj európski poslanci, vyzýva vlády na zakladanie ministerstiev rodiny.
Vonkajšie vzťahy 19-05-2008

OSN upozorňuje na úlohu otcov v rodinách

V Európskom parlamente si pripomínali Medzinárodný deň rodiny, ktorý pripadá na 15. mája. Organizácia spojených národov dala dňu aktuálne podtitul "Otcovia a rodiny. Zodpovednosť a výzvy".
Sociálna politika 21-06-2007

Študujúci rodičia potrebujú podporu

Podľa Európskeho parlamentu potrebujú mladí rodičia, ktorí sú stále ešte študentmi, veľkú podporu spoločnosti. Len je možné naplniť celý ich potenciál, zabezpečiť ekonomický rast a súčasne udržať potrebnú mieru pôrodnosti.
Sociálna politika 31-05-2007

Rodina ako odpoveď na demografické výzvy

Autorka vo svojej analýze skúma jestvujúce rodinné politiky a ich reformy na európskej úrovni. Navrhuje dva spôsoby, ako čeliť demografickým výzvam.
Veda a inovácie 11-05-2007

Podpora rodiny ako nástroj Lisabonskej stratégie

Komisia nalieha na uskutočnenie krokov v oblasti podpory rodín s deťmi. Cieľom je, aby mohli mať európski manželia toľko detí, koľko chcú. Zároveň je potrebné, aby sa mohli súčasne venovať svojim profesiám. Od takejto politiky sa očakáva, že pomôže v boji proti starnutiu populácie a v neposlednom rade bude stimulom pre napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.
Sociálna politika 13-03-2007

Rada zdôrazňuje sociálnu dimenziu agendy EÚ

Hoci sa správy o záveroch Jarného summitu sústreďovali na oblasť energetiky a boja proti klimatickým zmenám, Rada odsúhlasila j dôležitú sociálnu agendu. Do oficiálnych záverov summitu sa dostala dôležitá časť požiadaviek odborov a sociálnych mimovládnych organizácií.
Sociálna politika 16-10-2006

Komisia chce vyvážený pracovný život

Komisia argumentuje, že treba urobiť viac pre dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným a profesným životom, najmä pokiaľ ide o ženy. Komisia vyzvala sociálnych partnerov, aby okomentovali jej návrhy.
Sociálna politika 03-09-2006

Môže tradičná rodina zachrániť Európu?

Príspevok za zamýšľa nad úlohou tradičnej rodiny pri poskytovaní sociálnych služieb a udržiavaní vnútrospoločenskej súdržnosti.