TÉMA: rodiny

Sociálna politika 27-03-2015

Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

Agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci firiem budú mať rovnaké platy, no nie benefity. Zneužívanie pracovníkov a obchádzanie zákona sa má obmedziť, niekedy možno aj na úkor flexibility pracovného trhu.
Sociálna politika 11-12-2008

Komisia: Najdiskriminovanejšie sú homosexuálne partnerstvá

Komisár pre spravodlivosť, Jacques Barrot, včera hodnotil napĺňanie práv občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Najproblematickejšou skupinou sú registrované partnerstvá homosexuálne orientovaných občanov, ktorým viac ako polovica členských krajín odmieta priznať všetky práva na slobodný pohyb a pobyt.
Veda a inovácie 11-05-2007

Podpora rodiny ako nástroj Lisabonskej stratégie

Komisia nalieha na uskutočnenie krokov v oblasti podpory rodín s deťmi. Cieľom je, aby mohli mať európski manželia toľko detí, koľko chcú. Zároveň je potrebné, aby sa mohli súčasne venovať svojim profesiám. Od takejto politiky sa očakáva, že pomôže v boji proti starnutiu populácie a v neposlednom rade bude stimulom pre napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.