TÉMA: rodové

Rovnosť šancí 18-11-2015

Problém chýbajúcich žien v politike slovenskú spoločnosť netrápi

Na Slovensku s účasťou žien v politike podľa odborníčok "absurdne" stagnujeme, na rodové kvóty však reagujeme "hystericky".
Podnikanie 27-11-2014

Nemecko zavádza rodové kvóty do firiem

Dozorné rady asi stovky nemeckých firiem kótovaných na burze budú obsadzované s 30 % kvótami pre obsadenie ženami.
Podnikanie 15-04-2013

Británia v prípade potreby nevylučuje rodové kvóty

Britský minister pre obchod varoval, že v prípade ak firmy dobrovoľnými opatreniami nedosiahnu štvrtinový podiel žien vo svojom vedení, nevylučuje zavedenie prísnejších opatrení, napr. v podobe kvót. Tie chce v celoeurópskom meradle presadiť aj podpredsedníčka Európskej komisie.
Podnikanie 13-12-2012

Komisárka predstavila tisíce žien vhodných do riadiacich funkcií

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding predstavila na pôde Európskeho parlamentu zoznam 8000 žien z celého sveta, ktoré sú pripravené zaujať pozície vo vrcholových orgánoch firiem.
Budúcnosť EÚ 26-10-2012

Európsky parlament chce vo vedení ECB viac žien

Poslanci hlasovali proti kandidatúre guvernéra luxemburskej centrálnej banky Yvesa Merscha na post vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky (ECB). Chcú totiž viac žien vo vedení ECB.
Podnikanie 04-09-2012

Komisia predloží návrh rodových kvót vo firmách

Komisárka pre spravodlivosť je rozhodnutá v októbri predstaviť návrh kvót pre vyrovnanie podielu mužov a žien v predstavenstvách veľkých firiem. Dobrovoľné opatrenia nepriniesli výraznejšiu zmenu.
Sociálna politika 17-04-2009

Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky

Pri redukcii rodových rozdielov pri domácich prácach zohrávajú podstatnú úlohy vlády, firmy, ale aj jednotlivci, píše doktorka Claire Schaffnit-Chatterjee v marcovej analýze pre DB Research, výskumnú vetvu Deutsche Bank.
Slovensko v EP 25-11-2008

EÚ si pripomína Deň pre odstránenie násilia na ženách

Násilie na ženách a dievčatách má rozmery pandémie, každá tretia žena bola niekedy zbitá, donútená k sexu alebo inak vystavená rodovému násliu počas svojho života. 25. november je Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách.
Sociálna politika 23-09-2008

Každá tretia žena

Každá tretia žena je obeťou rodového násilia. Pomalá implementácia brzdí premenu záväzkov rešpektovať práva žien na reálne zmeny v ich živote, tvrdí správa UNIFEM.
Rovnosť šancí 24-10-2007

Anna Záborská: Médiá šíria rodové stereotypy

S predsedníčkou Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Annou Záborskou (EPP-ED) sme sa rozprávali o politike Únie pri prekonávaní rodových stereotypov a posiľnovaní práv žien.
Rovnosť šancí 14-06-2006

Billboardy plné mužov

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty sa v súvislosti s predvolebnou kampaňou na Slovensku venuje stereotypnému zobrazovaniu žien a ich verejného pôsobenia.