TÉMA: rok

Nemci po násilí v Kolíne sprísnia zákony

Nemecká vláda chce rýchlo reagovať a sprísniť azylové pravidlá. V mestách sa medzitým stupňujú odvetné akcie voči imigrantom.
Európa dnes 02-11-2015

Junckerova Komisia oslavuje prvé narodeniny

Prvý rok Jeana-Clauda Junckera vo funkcii poznačili najmä krízy. Istý pokrok dosiahla Komisia aj v rámci jej prioritných iniciatív.
Podnikanie 10-09-2015

Kukan hodnotil Európsky rok aktívneho starnutia

Plénum Európskeho parlamemtu schválilo správu slovenského poslanca hodnotiacu Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
Podnikanie 31-03-2015

Únia chce skoncovať s vykorisťovaním a otrockou prácou

O zlých pracovných podmienkach pracovníkov v tretích krajinách sa začalo intenzívne hovoriť po zrútení textilnej budovy v Bangladéši v roku 2013.

Keď si kupujete čokoládu, vplývate tým na niekoho život

Rok 2015 bude EÚ tematicky venovaný rozvoju a rozvojovej spolupráci. Peter Ivanič zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj v rozhovore vysvetľuje, čo bude jeho pridanou hodnotou a ako súvisí rozvoj s globálnym vzdelávaním.
Budúcnosť EÚ 18-02-2013

EÚ môže vrátiť Strednej Európe diverzitu

Skúsenosť Strednej Európy je, že modernita vždy znamenala zjednodušenie politickej a kultúrnej komplexnosti. EÚ je vraj šancou toto prekonať.
Budúcnosť EÚ 15-02-2013

Občan – hýbateľ

Nové technológie budú úlohu občana v tvorbe politík významne posilňovať. Platí to aj o európskej úrovni, ktorej administratíva otvorenejšia občianskym iniciatívam ako národné, tvrdí Vladimír Šucha z JRC.
Budúcnosť EÚ 03-01-2013

Občianstvo EÚ ma 20 rokov, dostalo tematický rok

Rok 2013 bude Únia venovať zvyšovaniu povedomia o právach občanov pri formovaní budúcnosti Európy.
Budúcnosť EÚ 03-01-2013

Občianstvo EÚ ma 20 rokov, dostalo tematický rok

Rok 2013 bude Únia venovať zvyšovaniu povedomia o právach občanov pri formovaní budúcnosti Európy.
Slovensko v EP 24-10-2012

Rok 2013 bude o eurobčanovi

Parlament vyhlásil rok 2013 Európskym rokom občanov. Má pomôcť zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú.
Sociálna politika 16-01-2012

Staroba začína na Slovensku skôr

Slovensko podľa prieskumu verejnej mienky vníma seniorov negatívnejšie ako zvyšok Európy. Štatisticky začíname človeka považovať za starého v 58 rokoch.
Sociálna politika 21-01-2010

Začína Európsky rok boja proti chudobe

Európska komisia spolu so španielskym predsedníctvom dnes v Madride vyhlásia rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Bude sa niesť v znamení sloganu „Skoncujme s chudobou hneď teraz“.
Podnikanie 28-07-2009

ECB: Úverový tok sa uvoľňuje

Štvrťročná analýza Európskej centrálnej banky o poskytovaní bankových pôžičiek, ktorú zverejnia zajtra, vykazuje, že stav úverov sa stabilizuje. Úverový tok do podnikov je však stále zablokovaný.
Budúcnosť EÚ 23-06-2009

„Predstav si nový svet“ – cez fotografiu

Európska komisia vyhlasuje v rámci Európskeho roka tvorivosti a inovácie 2009 fotografickú súťaž „Predstav si nový svet“. Súťažiť môžu amatéri i profesionáli. Najúspešnejších Komisia ocení fotografickým vybavením a zájazdmi do rôznych miest v členských krajinách EÚ.
Veda a inovácie 08-01-2009

Liek na finančnú krízu: R&D a reformy

Vyslanci Európskeho roka tvorivosti a inovácií odporučili EÚ, aby sa v čase finančnej krízy vydala cestou reforiem a podpory výskumu a vývoja. Vydalo sa ňou už Fínsko, nasledované daňovými stimulmi v Írsku.
Veda a inovácie 02-01-2009

Rok tvorivosti a inovácie

Rok 2009 je v EÚ oficiálne Rokom tvorivosti a inovácie. Cieľom je podporovať tvorivé a inovačné prístupy v rozličných odvetviach ľudskej činnosti a prispievať k lepšej príprave Európskej únie na budúce výzvy v globalizovanom svete.
Vzdelávanie 29-09-2008

Budúci rok budeme kreatívni a inovatívni

Európsky parlament odobril návrh Komsie, podľa ktorého sa stane rok 2009 rokom tvorivosti a inovácií.
Kultúra a médiá 08-01-2008

Slovenský komisár získal medzinárodné ocenenie

Ján Figeľ si počas otvorenia Roka medzikultúrneho dialógu prevzal prestížne ocenenie "Sloboda."
Kultúra a médiá 08-01-2008

Figeľ: Tolerancia nestačí

Spolužitie rôznych kultúrnych skupín by mala sprevádzať viac než len tolerancia, povedal pri príležitosti začiatku Európskeho roku medzikultúrneho dialógu slovenský eurokomisár Ján Figeľ.
Kultúra a médiá 03-01-2008

Medzikultúrny dialóg vs. mutlikultúrna slepota

Európsky rok medzikultúrneho dialógu sa v Nemecku začal rozpačito. Premiér spolkovej krajiny Hessensko, usilujúci o nový mandát, vyhlásil, že Nemci sú v mene medzikultúrnej tolerancie slepí k agresii mladých imigrantov.
Budúcnosť EÚ 24-10-2007

Komisia vyhlási zápas s globalizáciou

Európska komisia predstavila svoj politický program pre nasledovný rok. Kľúčovou agendou bude podpora rastu a vytvárania pracovných miest. Popredná priečka sa ušla aj problematike klimatických zmien, energetike a migrácii. Exekutíva je rovnako odhodlaná konať aj v oblasti inštitucionálnej reformy.
Kultúra a médiá 06-06-2007

DG EAC 07/07: Otvorená výzva pre Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Rok 2008 ako Európsky rok medzikultúrneho dialógu je podporený výzvou EK pre emblematické akcie a iniciatívy, ktorá končí 31. júla 2007.
Rovnosť šancí 25-01-2007

Únia vyhlasuje boj proti diskriminácii

V snahe podporiť rovnosť medzi ľuďmi vyhlásila Komisia rok 2007 za „Rok rovnakých príležitostí pre všetkých“.
Sociálna politika 02-10-2006

Prvý celoeurópsky veľtrh práce

Takmer 300 európskych miest sa zapojilo do 1. celoeurópskeho veľtrhu práce, ktorý sa konal v piatok a sobotu.