TÉMA: ROP

Regionálny rozvoj 04-09-2009

Implementácia Regionálneho operačného programu napreduje

K 24.8.2009 je na základe správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ROP) vyčerpaných 27,27 % z objemu finančných prostriedkov, ktorý je potrebné vyčerpať do 31.12.2010, t.j. do prvého rozhodujúceho termínu v programovom období 2007-2013.
Regionálny rozvoj 10-01-2009

Nový harmonogram výziev pre ROP 2009

Riadiaci orgán Regionálneho operačného programu zverejnil nový harmonogram výziev na rok 2009.
15-08-2008

ROP 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (ROP-5.1-2008/01)

Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest II.a III. triedy na území cieľa Konvergencia je predmetom výzvy Regionálneho operačného programu, prostredníctvom ktorej sa môžu vyššie územné celky do 19. 06. 2009 uchádzať o NFP až vo výška 180 miliónov korún.
06-08-2008

ROP 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (ROP-4.2-2008/01)

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb vrátane obstarania ich vybavenia sú predmetom výzvy Regionálneho operačného programu, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 20. 3. 2009 uchádzať o 94 117 647 EUR.
Regionálny rozvoj 03-03-2008

ROP: 2. kolo 17. marca. MVRR spresňuje požiadavky na europrojekty

Najbližší termín pre nábor europrojektov pre školy určilo MVRR na 17. marec 2008. Po skúsenostiach s prvou výzvou upresňuje rozsah požadovanej technickej dokumentácie realizačných projektov, dáva k dispozícii vzorový príklad finančnej analýzy a pribežne aktualizuje často kladené otázky. V ďalšom kole sa počet termínov pre žiadateľov výrazne zvýši.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

ROP: Harmonogram výziev na I. polrok 2008

Hamronogramu výziev v ROP dáva tušiť len počas tohto roka až niekoľko desiatok náborvých kôl v siedmich opatreniach. Tie, ktoré majú na starosti VÚC sa majú spúšťať najskôr v júni.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

Priebežné a uzavreté výzvy

MVRR vysvetľuje, prečo v ROP chce zbierať projekty inak, ako doposiaľ a prečo má "priebežnú výzvu". Samosprávy by chceli ministrovi objasniť, kde má systém muchy a vicepremiér Čeplovič s podporou premiéra kontinuálny no počtom limitovaný nábor projektov v aktuálnom rozhovore so SME.sk odmieta.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Školské projekty ROP: vypredané za pár minút

Projektový rerzervačný systém MVRR testoval pripravenosť rezortu a nervy žiadateľov. Opozícia chce zodpovedať otázniky okolo obmedzení žiadateľov a limitu na 54 projektov. Peňazí je v opatrení pre školy výrazne viac, ako v minulých rokoch a programové dokumenty indikujú len na školy v ROP viac ako 500 projektov.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Konkurz na post manažérov pre Regionálny operačný program

Samosprávne kraje začali pôsobiť ako administrátori Regionálneho operačného programu (ROP) a preto potrebujú prijať manažérov, ktorí budú riadiť európsku finančnú pomoc na ich úrovni.
Regionálny rozvoj 23-01-2008

ROP: Pilotná výzva určená pre verejné a štátne školy

21. januára spustilo MVRR prvú výzvu z Regionálneho operačného programu pre školskú infraštruktúru, počas ktorej chce testovať aj nový systém riadenia, ktorá viacero procesov automatizuje a mal by skrátiť lehoty medzi podaním a vyhodnotením projektu na asi 5 týždňov. Formálna kontrola prebehne už pri podaní projektu. Prvé projekty čakajú na agentúre ministerstva teoreticky už po 11. februári 2008.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Bumerang problémov pri eurofondoch

Eurofondy zastihla séria troch udalosti: stratili sme 6,8 mil. eur ESF z predošlého obdobia, obnovil sa spor rezortov a koaličných politikov o vrchný manažment nad novými fondami EÚ a vyšlo 10 nových výziev na projekty zo životného prostredia a rozvoj regiónov. Vo februári avizuje výzvy aj rezort školstva.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

MVRR: K štyrom programom pribudnú čoskoro ďalšie tri

Dnes (1. októbra 2007) informoval minister regionálneho rozvoja Marian Janušek o výsledkoch pracovnej cesty širšej delegácie MVRR do Bruselu. Po jej skončení má Slovensko na konte schválené 4 z 11 programov pre eurofondy. Čoskoro vraj pribudnú už aj ESF programy pre ľudské zdroje a vzdelávanie.
Regionálny rozvoj 01-10-2007

O čom je Regionálny operačný program

Nebudú to výzvy na regeneráciu sídel, ale pre školskú infraštruktúru, ktoré sa spustia ako prvé z nedávno schváleného Regionálneho operačného programu. Ten sa zameriava na rozvoj mimobratislavských regiónov a EurActiv.sk sa na obsah programu pozrel bližšie.
Regionálny rozvoj 26-09-2007

Eurofondy: Brusel dáva zelenú ďalším slovenským programom

Dnes sa očakáva schválenie Regionálneho operačného programu a Operačného programu Technická pomoc Európskou komisiou.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

17.- 18. septembra 2007 sa v Trenčíne zišli predsedovia samosprávnych krajov (SK-8) a došlo tiež na avizované stretnutie s premiérom. Témou boli regionálne cesty a riadenie ROP 2007-2013, kde si regióny dlhodobo nerozumejú s MVRR. Júlová verzia programu ROP hovorí už o novembrových výzvach na regeneráciu sídel, ktorú majú mať kraje na starosti.
Regionálny rozvoj 04-06-2007

Séria konferencií MVRR venovaných eurofondom už v júni

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja organizuje od polovice júna sériu regionálnych konferencií venovaných výmene skúseností pri využívaní štrukturálnych fondov.
Regionálny rozvoj 30-04-2007

MVRR: vysvetlenie k prepracovaniu europrojektov v zásobníku

Projekty zaradené v zásobníku z výziev OP Základná infraštruktúra majú možnosť sa uchádzať o prostriedky vyčlenené ROP v rokoch 2007-2013.