TÉMA: rovnosť Archives

 • Ženy zarábajú na Slovensku oveľa menej

  Článok | Sociálna politika 22-08-2008

  Ženy v Európe zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Najhoršia je situácia na Slovensku, najlepšia v Slovinsku.

 • Koniec diskriminácie na letiskách

  Článok | Doprava 11-08-2008

  Podľa nových nariadení Európskej komisie budú musieť európski leteckí dopravcovia a letiská telesne postihnutým pasažierom zabezpečiť možnosť využiť všetky výhody leteckej dopravy bezplatne tak, aby ich mohli využívať ako nehendikepovaní pasažieri. Samozrejmosťou sa stane bezplatná preprava invalidného vozíka, či slepeckého vodiaceho psa.

 • Taliansko odmieta obvinenia z rasizmu

  Článok | Zahraničie a bezpečnosť 11-07-2008

  Vláda v Ríme včera poprela obvinenia z rasizmu, ktoré vyslovili európski poslanci v súvislosti s úmyslom ministra vnútra zbierať odtlačky prstov rómskych obyvateľov. Európska komisia zatiaľ nezaujala stanovisko, chce viac informácií.

 • Nediskriminuj, aby ťa nediskriminovali!

  Článok | Sociálna politika 03-07-2008

  Európska spoločnosť má problém s etnickou diskrimináciou. Rasovým predsudkom čelia predovšetkým Rómovia, tvrdí posledný prieskum Eurobarometra. Druhým najčastejším predsudkom je homofóbia, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie.

 • Fínsky model rodovej rovnosti má trhliny

  Článok | Sociálna politika 10-06-2008

  Helsinki a Tallin si nesplnili povinnosť zaviesť právne opatrenia zabraňujúce diskriminácii žien na pracovisku, tvrdí Komisia.

 • Na ceste k rovnosti

  Názor | Rovnosť šancí 07-03-2008

  Cieľom projektu "Na ceste k rovnosti" je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.

 • Tu a teraz: sondy do života žien 45+

  Názor | Rovnosť šancí 18-02-2008

  Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu nazvanú Tu a teraz: sondy do života žien 45+, ktorej editorkou je Zora Bútorová. Publikácia je kolektívnym dielom šiestich autoriek a vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o druhú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu.
  Kľúčovým poznávacím nástrojom všetkých štyroch prípadových štúdií boli hĺbkové pološtandardizované rozhovory s respondentkami v štyroch odlišných regiónoch a sociálnych prostrediach.

 • Česko diskriminuje zamestnancov viac, než Slovensko

  Článok | Sociálna politika 04-02-2008

  14 krajín EÚ diskriminuje zamestnancov na základe pohlavia, rasy, náboženstva a sexuálnej orientácie. Uviedla to Komisia a zároveň spomenuté štáty vyzvala, aby nedostatky odstránili.

 • Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ

  Názor | Sociálna politika 25-01-2008

  Rodová rovnosť a jej dôsledky na Európsku Úniu
  Eva Fodor z Centrálnej Európskej univerzity skúmala vývoj „fenoménu rodovej rovnosti”, publikované v maďarskom magazíne „Analyst”.

 • Anna Záborská: Médiá šíria rodové stereotypy

  Rozhovor | Rovnosť šancí 24-10-2007

  S predsedníčkou Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Annou Záborskou (EPP-ED) sme sa rozprávali o politike Únie pri prekonávaní rodových stereotypov a posiľnovaní práv žien.

 • EÚ smeruje k dohode o práci na dobu určitú

  Článok | Sociálna politika 26-07-2007

  Po štvrťstoročí diskusií je dohoda o smernici regulujúcej prácu na dobu určitú „na spadnutie“. Veľká Británia totiž zmiernila svoju pozíciu, keď akceptovala princíp rovného zaobchádzania pri zamestnancoch na dobu určitú výmenou za liberalizáciu tohto sektora.

 • EÚ chce opäť vyrovnávať platy mužov a žien

  Článok | Sociálna politika 19-07-2007

  Napriek všetkým snahám ostávajú platy mužov a žien rozdielne. Komisia tvrdí, že zmeny právneho rámca Spoločenstva pomôžu odstrániť priamu i nepriamu diskrimináciu na základe pohlaví.