TÉMA: rozdiely

Podnikanie 26-11-2014

Slovensko: čo región, to iný svet

Slovensko patrilo v poslednom desaťročí k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Životná úroveň však nerástla rovnakým tempom vo všetkých regiónoch Slovenska.
Ekonomika 13-03-2012

Bratislavský región je piaty najbohatší v EÚ

Európsky štatistický úrad Eurostat dnes zverejnil poradie najbohatších regiónov Európskej únie za rok 2009. Bratislavský z neho vyšiel ako piaty najbohatší. Jeho HDP na obyvateľa dosahuje 178 % z európskeho priemeru.
Sociálna politika 28-04-2009

Mladí môžu v Bratislave zarobiť o tretinu viac ako v iných krajoch

Mladí ľudia majú v Bratislavskom kraji o 41 % vyšší plat ako v Prešovskom kraji, kde sú zárobky mladých najnižšie na Slovensku. Rozdiely medzi niektorými krajmi môžu dosiahnuť rozdiel až 200 eur.
Sociálna politika 17-04-2009

Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky

Pri redukcii rodových rozdielov pri domácich prácach zohrávajú podstatnú úlohy vlády, firmy, ale aj jednotlivci, píše doktorka Claire Schaffnit-Chatterjee v marcovej analýze pre DB Research, výskumnú vetvu Deutsche Bank.
Sociálna politika 18-03-2009

Ženy dostávajú za rovnakú prácu takmer o pätinu menej ako muži

Slovenské ženy zarábajú na rovnakej pozícii o 19 percent menej ako muži. Najväčšie rozdiely sú v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, poradenstva a poštových služieb. Naopak, najmenšie platové rozdiely sú v oblastiach advokátskych kancelárií, lesníctva, školstva, dopravy a logistiky.
Sociálna politika 24-11-2008

Platové rozdiely sú v nových krajinách stále vysoké

Hoci viaceré spoločenské rozdiely pretrvávajú, Európania sú vo všeobecnosti spokojní s kvalitou svojho života. Spomedzi spoločenských nerovností je výrazná napríklad platová nerovnosť. Problém sa dotýka najmä nových členských krajín.
Veda a inovácie 31-10-2008

Európske regióny pod lupou

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil publikáciu, ktorá podrobne mapuje hospodársky, sociálny a demografický vývoj v 271 regiónoch EÚ, kandidátskych krajín a štátov EZVO.
Sociálna politika 23-05-2008

Rozdiely medzi bohatými a chudobnými na Slovensku vraj nie sú veľké

Najbohatší obyvatelia Slovenska zarábali v roku 2006 štvornásobne viac než najchudobnejší. V porovnaní s priemerom EÚ a niektorými členskými krajinami sme na tom dobre, tvrdí Eurostat.
Sociálna politika 19-07-2007

EÚ chce opäť vyrovnávať platy mužov a žien

Napriek všetkým snahám ostávajú platy mužov a žien rozdielne. Komisia tvrdí, že zmeny právneho rámca Spoločenstva pomôžu odstrániť priamu i nepriamu diskrimináciu na základe pohlaví.
Regionálny rozvoj 11-06-2007

Eurofondy a regióny

Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika tvrdí, že podpora z eurofondov neprispieva k znižovaniu regionálnych rozdielov.
Regionálny rozvoj 30-05-2007

Východ Zemplína dostane nový priemyselný park

Vláda pokračovala v sérií výjazdových rokovaní smerujúcich do zaostávajúcich regiónov SR. Dnes rokovala v Sobranciach a rozhodla sa podporiť budovanie nového priemyselného parku pre ľahký priemysel v ich okolí.
Regionálny rozvoj 29-03-2007

Regionálna politika na Slovensku

Regionálna politika sa zaoberá veľkými regionálnymi rozdielmi a pripravuje pre ich zmierňovanie stratégie, nástroje a programy.
Ekonomika 13-07-2006

Eurozóna by mala prebrať vedenie

Ekonomika eurozóny sa pomaly prebúdza z 5-ročného obdobia nízkeho rastu, no vnútorné i vonkajšie problémy pretrvávajú.
Sociálna politika 28-06-2006

Rozdiely v EÚ rastú

Ekonomické rozdiely medzi krajinami EÚ rastú. Bohaté krajiny sú v porovnaní s priemerom stále bohatšie a chudobné v relatívnom vyjadrení chudobnejú. Fakty tak spochybňujú snahy Únie o dosiahnutie väčšej ekonomickej a sociálnej konvergencie.
Sociálna politika 14-03-2006

Ženy na slovenskom trhu práce: výzvy

Pracovný trh Slovenska čelí špecifickým výzvam, najmä čo sa týka úlohy žien. Detaily tohto problému si zasluhujú bližšie preskúmanie.