TÉMA: rozšírenie

Kiev, Východné partnerstvo, rozšírenie EÚ
Budúcnosť EÚ 22-08-2016

Ako vyzerá perspektíva členstva v EÚ pre Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu?

Je možnosť, že trojica východoeurópskych krajín niekedy vstúpi do EÚ nemožná, zabudnutá alebo skrytá? Vo svojej analýze sa na to pokúšajú odpovedať analytici zo združenia PASOS.
Podnikanie 02-05-2012

Rozšírenej Európe sa voľný pohyb osôb vyplatil

Voľný pohyb osôb v rozšírenej Európskej únii viedol k zvyšovaniu miezd, znižovaniu nezamestnanosti a v neposlednom rade pomohol k ekonomickej stabilite EÚ. Vyplýva to z dostupných výskumov a štatistík, ktoré naznačujú, že jednotlivým krajinám ako aj samotným migrantom sa migrácia po rozšírení EÚ vyplatila.
Vonkajšie vzťahy 19-07-2011

Ako nezvládnuť politickú krízu: príklad Turecka

Reakcia tureckej vlády a opozície na krízu, ktorej príčinou bolo uväznenie kurdských poslancov, je nevhodná pre národ, ktorý ašpiruje na členstvo v Európskej únii a vedúce postavenie na Blízkom Východe. Uviedli to Lars Hoffmann a Firat Cengiz.
Vonkajšie vzťahy 11-07-2011

Európa bez Turecka

Väčšina európskych občanov (vo Francúzsku a v Nemecku je to napríklad cez 60 percent) sa domnieva, že Turecko by sa nemalo stať súčasťou Európskej únie. Pro túto opozíciu existuje niekoľko dôvodov – niektoré sú opodstatnené, iné založené na predsudkoch: Turecko je príliš veľké, tureckí pracovníci by mohli zaplaviť trhy práce v iných členských štátoch, Turecko má chatrnú bilanciu v oblasti ľudských práv, Turecko utláča Kurdov, Turecko nevyriešilo svoje problémy s Gréckom ohľadom Cypru.
Slovensko v EP 12-08-2010

Je stratégia EÚ prispôsobená balkánskemu regiónu?

Europoslanec Eduard Kukan v príspevku na konferencii pod názvom "Accession of the Western Balkans to the EU: Evaluating a process" organizovanú The Bourgogne Balkans Express Association vo francúzskom Dijone analyzuje príležitosti a úskalia politiky rozširovanie EÚ na Balkáne.
03-06-2010

Nové členské krajiny v EÚ: Od počúvania ku konaniu?

Podľa niektorých politikov a politológov rozšírenie EÚ v rokoch 2004/2007 zásadne ovplyvnilo fungovanie EÚ. Je to pravda? Štúdia katedry politológie Filozofickej fakulty UK hľadá odpoveď na otázku skúmaním preferencií nových členských krajín.
20-07-2006

Koniec ilúzií na východe

Od svojho vstupu do EÚ v máji 2004 nové členské štáty nemajú príliš dobrú náladu. Pod vplyvom tlaku zo strany konzervatívnych strán a nostalgie za komunizmom sa je európsky sen zrejme minulosťou. Analýza hodnotí situáciu v nových členských štátoch EÚ dva roky po vstupe.
08-03-2004

Francie a rozšíření EU: přechod od obrany k útoku

Analýza skúma postoje Francúzska k rozšíreniu Európskej únie a všíma si možné príčiny strachu Paríža pred procesom. Konštatuje, že v poslednom čase chce prezident Chirac vyvrátiť obraz Francúzska chladne príjmajúceho rozširovanie EÚ a zlepšiť jeho imidž v strednej Európe.