TÉMA: rozvoj podnikania

Regionálny rozvoj 26-07-2006

Zmena vo výzve na europrojekty k hospodárskej spolupráci a imidžu Slovenska

Do 16. augusta 2006 ostáva podnikateľom čas na predloženie projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, venované zahraničnej spolupráci a imidžu Slovenska. V rámci výzvy boli riadicim orgánom zverejnené niektoré zmeny.