TÉMA: rozvoja

Podnikanie 31-03-2015

Únia chce skoncovať s vykorisťovaním a otrockou prácou

O zlých pracovných podmienkach pracovníkov v tretích krajinách sa začalo intenzívne hovoriť po zrútení textilnej budovy v Bangladéši v roku 2013.

Slovensko sa sústredí na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu plánuje väčší dôraz na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu. Štátna politika má viesť aj k vytváraniu nových možností spolupráce s obchodnými reťazcami.
Slovensko v EP 15-03-2013

Europoslanci ľutujú škrty v rozvojovej pomoci

Výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj považuje škrty v európskom rozpočte na roky 2014-2020 za poľutovaniahodné. Zároveň je ale všetkým jasné, že to mohlo byť aj horšie.
Regionálny rozvoj 15-04-2010

Eurofondy čerpáme pomaly

Na začiatku apríla vydala Európska komisia správu, ktorá hodnotí využívanie regionálnych fondov v EÚ. Ta preukázala, že medzi jednotlivými členskými štátmi sú podstatné rozdiely. Slovensko je pritom podľa dokumentu s 18,6 percentami čerpania tretie najhoršie po Grécku a Rumunsku.
Regionálny rozvoj 19-03-2010

Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom

Tvorcovia zákonov z výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu včera schválili zjednodušený prístup k miliardám eur z regionálnych fondov. Domnievajú sa totiž, že rýchlejší prístup k nim je nevyhnutný na prekonanie hospodárskej krízy v Európe. Nové pravidlá by sa mali zaviesť do konca leta.
Regionálny rozvoj 26-02-2010

Menšie slovenské obce sú pri čerpaní eurofondov znevýhodnené

Obce, ktoré čerpajú prostriedky z Programu rozvoja vidieka si musia do svojich nákladov zarátať aj 19-percentnú daň DPH. Tá je totiž v tomto programe kvalifikovaná ako neoprávnený náklad a nedá sa preto odpočítať.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.
Vonkajšie vzťahy 31-07-2008

AKP je anti-sekulárna, ale nie dosť na zákaz

Stranu tureckého premiéra Erdogana nezakážu, štát jej ale zníži finančný príspevok o polovicu. V ostro sledovanom procese o tom rozhodol turecký Ústavný súd.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Vonkajšie vzťahy 01-04-2008

Rehn kritizuje súdny spor o zákaze tureckej vládnej strany

Európsky komisár pre rozšírenie Olli Rehn kritizoval rozhodnutie tureckého ústavného súdu prejednať návrh na zákaz vládnucej strany Spravodlivosti a rozvoja (AKP) kvôli obvineniam z antisekularizmu.
Rozvojová politika 16-02-2008

PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Technická asistencia má vymedzený okruh prijímateľov - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Regionálny rozvoj 04-01-2008

Eurofondy a výzvy: Konečne sa to začalo!

Fond sociálneho rozvoja otvoril prvé kohútiky s eurofondami a vyhlásil nábor projektov sociálnej inklúzie zameraných hlavne na terénnu prácu v rómskych komunitách. Štátny eurofondový portál si ešte nové výzvy nevšimol a opzícia hovorí o možných stratách europeňazí kvôli oneskoreniu implementácie.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

Eurofondy: vidiek si na peniaze ešte musí počkať

Komisia koncom mája dala zelenú prvým dvom programom pre rozvoj vidieka - ČR a Švédsku. Slovenskí farmári kritizujú ministerstvo pôdohospodárstva kvôli meškaniu europeňazí. Komisia i MP SR ubezpečujú, že nie je dôvod na paniku.
27-04-2007

FSR: uzavretá výzva pre lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie

Fond sociálneho rozvoja vyhlasuje výzvu v sume 81 mil. korún na projekty venované lokálnym partnerstvám sociálnej inklúzie. Výzva sa uzatvára 25. júna 2007.
Veda a inovácie 07-06-2006

Kritika „katalógu“ udržateľného rozvoja

Platforma európskych sociálnych MVO vyzvala lídrov EÚ v kritickej rezolúcii, adresovanej júnovému stretnutiu Európskej rady, aby namiesto „katalógu existujúcich politík“ pripravili skutočnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.