TÉMA: rzv

Obehová ekonomika 20-07-2015

Potrebuje EÚ širšiu definíciu rozšírenej zodpovednosti výrobcov?

Iba 45% tuhého komunálneho odpadu v EÚ pokrývajú schémy kolektívneho zabezpečovania povinností výrobcov, tvrdí Zero Waste Europe.
Obehová ekonomika 11-04-2014

MŽP: Nový zákon o odpadoch prinesie revolúciu

Minister Peter Žiga predstavil návrh nového zákona o odpadoch. Opiera sa o rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov, zavádza prísne podmienky výkupu kovov, mení spôsob odstraňovania čiernych skládok, prinesie nový informačný systém financovaný z eurofondov a ďalšie zmeny.
Obehová ekonomika 08-04-2014

Odpad skrýva potenciál státisícov nových pracovných miest

Združenie enviro-organizácii odhadlo, že už do roku 2025 môže vďaka odpadu vzniknúť trištvrte milióna pracovných miest. Výzvou zostávajú odlišnosti medzi štátmi EÚ, ktoré čelia rôznym ekonomickým a demografickým výzvam, čo treba zohľadniť pri stanovení spoločných politických cieľov.
Jadrová energia 24-10-2013

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý sa úspešne uplatňuje naprieč Európou, sa má aj na Slovensku zaviesť na všetky komodity odpadu. Dôjde tiež k prísnejšej regulácii oprávnených organizácií a kolektívnych systémov formou ich autorizácie.