TÉMA: s

Energetika 24-07-2015

Électricité de France musí vrátiť daňové výhody

Európska exekutíva EDF prikázala vrátiť Francúzsku až 1,37 miliardy eur ako neoprávnenú štátnu pomoc.
Energetika 22-07-2015

Čo ponúka reforma trhu EÚ s elektrinou spotrebiteľom?

Zlepšenie prístupu k informáciám, sprehľadnenie poplatkov a podpora domácej výroby elektriny je len časťou New Dealu pre spotrebiteľov.
Obehová ekonomika 07-07-2015

Pripomienkovať trh EÚ s odpadmi budú aj Slováci

Konzultácia o regulačných zlyhaniach trhu s odpadmi má prispieť k legislatívnym zmenám.
Potravinárstvo 19-03-2015

Z cukru sa ani po roku 2017 nestane exportný artikel

Európska únia sa bude aj po zrušení kvót na cukor zameriavať na vlastnú spotrebu. Priestor na výrazný rast cukrovarníctva nie je ani na Slovensku, povedal pre EurActiv.sk predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič.
Energetika 08-12-2014

Drahšie emisie už od roku 2017?

Európsky parlament chce reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami zaviesť čo najskôr. Cena tony emisií CO2 by sa tak mohla zvýšiť zo súčasných 5 na 30 eur. Ťažký priemysel požaduje ochranné opatrenia.

EÚ: Kosovskí vojaci obchodovali s ľudskými orgánmi

Obžaloby z vojnových zločinov by sa mali dotknúť aj najvyšších predstaviteľov Kosovskej oslobodzovacej armády (UÇK). Výsledky vyšetrovania však zostanú utajené až do zriadenia špecializovaného súdu.
Rovnosť šancí 21-09-2012

Europoslanec: Sacharov by cenu Pussy Riot neudelil

Väzobný trest pre Pussy Riot je neakceptovateľný, no také bolo aj ich vystúpenie v katedrále, tvrdí poľský europoslanec Jacek Sariusz-Wolski. Sacharovou cenu by udelil bieloruskému aktivistovi.

Moderné otrokárstvo to má mať v EÚ ťažšie

Tresty majú byť prísnejšie, hoci sa EP nepodarilo celkom presadiť, aby vedomé využívanie služieb obetí obchodu s ľuďmi bolo zločinom. Jednou zo spravodajkýň k novej smernici ktorú prijal EP bola Edit Bauer (SMK, EĽS).
15-11-2010

Kosovo má škandál s obchodovaním s orgánmi

Európski prokurátori idetifikovali sedem podozrivých s napojením na medzinárodnú pašerácku sieť. Minimálne jeden z nich bol vo vysokej pozícii na ministerstve zdravotníctva.
Sociálna politika 18-03-2010

Redingová tlačí na reformu trestného a občianskeho práva

Zločiny s cezhraničným dosahom ako pranie špinavých peňazí a falšovanie výrobkov by mali byť definované rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Povedala to eurokomisárka pre spravodlivosť a základné práva Viviane Reding, ktorá dnes zároveň na konferencii v Bruseli predstaví svoju dlhodobú stratégiu.
Zdravotníctvo 26-10-2009

Občania očakávajú väčšiu angažovanosť EÚ v zdravotníctve

V Bratislave sa bude diskutovať o odporúčaniach európskych občanov v oblasti zdravia. O odporúčaniach, ktorým Európska komisia prisľúbila načúvať.
Daňová politika 01-10-2009

Komisia chce riešiť podvody v emisných obchodoch

Komisia predstavila opatrenia, ktoré majú zamedziť podvodom s DPH pri obchodovaní s emisnými povolenkami. Dôveryhodnosť a funkčnosť európskeho systému obchodovania s emisiami je pre EÚ dôležitou devízou v globálnych klimatických rokovaniach.
Energetika 23-09-2009

Emisné kvóty: Komisia prekročila svoje právomoci

Komisia v roku 2007 prikázala Poľsku a Estónsku znížiť množstvo emisných kvót, čím konala nad rámec svojich kompetencií, konštatuje nález Súdu prvého stupňa. Súd vzápätí zrušil spomenuté rozhodnutia o maximálnom objeme emisných kvót. Mnohí sa obávajú, že to môže ohroziť obchodovanie s emisiami v EÚ.
Daňová politika 22-07-2009

Radšej obchod s emisiami ako emisné dane

Obchodovanie s emisiami je efektívnejším spôsobom boja proti klimatickým zmenám, než emisné dane, tvrdí správa vypracovaná pre britského premiéra.
Energetika 04-05-2009

Zemný plyn: energetický zdroj budúcnosti

Zemný plyn bude v najbližších desaťročiach „najpopulárnejším zdrojom energie“, tvrdia experti. Prispeje k tomu vysoká cena emisných povoleniek.

Veľká Británia bližšie k národnej schéme obchodovania s CO2

Na budúci rok sa v apríli spustí britská národná schéma obchodovania s emisiami. Majú do nej byť zapojené tie britské priemyselné prevádzky a inštalácie, ktoré nie sú zapojené do európskej schémy. Opatrenie sa dotkne cca 5 tis. firiem. Kritici však varujú, že podnikatelia sú o nových zmenách zatiaľ málo informovaní.
Slovensko v EP 28-08-2008

Záborská zorganizovala benefičný hokejový zápas

Z iniciatívy europoslankyne Anny Záborskej sa uskutočnil benefičný ženský hokejový zápas medzi družstvami miest Martin a Štrasburg. Išlo o súčasť kampane „Viete kde je teraz Vaše dieťa?“
15-07-2008

OPV Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov (OPV/K/RKZ/NP/2008-5)

Štátny inštitút odborného vzdelávania sa do 28. 7. 2008 môže uchádzať o 320 mil. SKK v rámci priameho zadania - národného projektu OP Vzdelávanie, ktoré je zamerané na vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
11-07-2008

OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Mikro podnikatelia, malí podnikatelia, fyzické, právnické alebo samostatne zárobkovo činné osoby Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do 9. 9. 2008.

OP ŽP 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre ŽP(OPŽP-PO4-08-4)

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Životné prostredie, vyčlenilo 12 325 722 EUR pre projekty zamerané na znižovanie nebezpečných vlastnosti odpadov, vrátane výstavby a modernizácie zariadení, ktoré nakladajú s nebezpečnými odpadmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok do 22. 8. 2008.
Doprava 09-07-2008

Leteckí dopravcovia budú obchodovať s emisiami

Od roku 2012 budú s emisiami obchodovať aj letecké spoločnosti. Európsky parlament podporil návrh 8. júla. Aerolinky, ako aj USA, reagovali na nové pravidlá kriticky. Komisia predpokladá postupné zvýšenie cien leteniek.

E. Bauer: Obchodovanie s ľudmi predstavuje novodobé otroctvo

V Bratislave sa konala 31. 3 a 1. 4 medzinárodná konferecia pod názvom "Obchodovanie s ľudmi. Výzvy v strednej Európe". EurActiv.sk sa pri tej príležitosti zhováral s jednou z účastníčok, slovenskou europoslakyňou Edit Bauer, ktorá bola v minulosti spravodajkyňou Parlamentu k Správe o boji proti obchodu s ľudmi.

Novodobé otroctvo straší Európu

V EÚ nie je krajina, ktorej by sa problém obchodovania s ľudskými bytosťami netýkal, odznelo na medzinárodnej konferencii v Bratislave. Ani Slovensku sa fenomén obchodu s ľuďmi nevyhýba.