TÉMA: samospráva

Digitalizácia 08-07-2019

Nový stavebný zákon: Vyše 2 700 pripomienok, no s ambíciou schváliť ho tento rok

Dvojica zákonov, ktoré majú nahradiť slovenský stavebný zákon zo sedemdesiatych rokov, má upustiť od dvoch konaní na jednu stavbu, zrýchliť a stransparentniť procesy a špecializovať pracovníkov na menšom množstve stavebných úradov.
Regionálny rozvoj 15-10-2014

Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie čiernych skládok.

Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Výrobcovia obalov či importéri áut budú, podľa nového zákona o odpadoch, finančne zodpovední za odpad zo svojich výrobkov. Limity a zberové podiely budú výrobcov motivovať k zberu triedených zložiek z komunálneho odpadu v obciach. Systém zberu by sa tak mal zefektívniť a odbremeniť obce.

Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie

Nový zákon o odpadoch nám pomôže zabrániť úniku financií a splniť európske environmentálne limity. Recyklačný fond nahradí tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá zavádza povinnosť výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Výrobcovia budú znášať všetky finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov.
Regionálny rozvoj 02-08-2012

Samosprávy sa pripájajú k Dohovoru o udržateľnom rozvoji

Európsky záväzok k miestnemu udržateľnému energetickému rozvoju podpísalo už 8 slovenských miest a obcí, vrátane Bratislavy. Pri realizácii opatrení môžu využiť mnohé finančné mechanizmy aj z rozpočtu EÚ.
Regionálny rozvoj 18-05-2012

Šetriť budú aj samosprávy

Združenie miesto obcí a Slovenska (ZMOS) apeluje na novú vládu, aby sústredila svoju pozornosť na problémy s eurofondmi, zákon o verejnom obstarávaní a tzv. infozákon. Vyhlásil to predseda ZMOS-u Jozef Dvonč vo svojej správe na úvod 23. snemu združenia.
Vonkajšie vzťahy 03-11-2011

Palestínska samospráva sa stala členom UNESCO

Na správu, že Palestínska samospráva sa stala plným členom UNESCO, reagoval Izrael slovami, že zintenzívni výstavbu osád na Západnom brehu. Spojené štáty zároveň pohrozili pozastavením financovania tohto orgánu OSN pre výchovu, vedu a kultúru.
Vonkajšie vzťahy 19-09-2011

EÚ odhovára Palestínu od plného členstva v OSN

Európska únia dúfa, že presvedčí palestínskych lídrov, aby sa vzdali snahy o získanie plného členstva v OSN tento mesiac výmenou za vylepšenie ich statusu pozorovateľskej krajiny. Minulí týždeň to uviedli diplomati EÚ.
Vonkajšie vzťahy 07-01-2011

Ashtonová je opatrná voči návrhu Izraela ohľadne Gazy

Slová izraelského ministra zahraničných vecí Avigdora Liebermanna, že ukončí blokádu Gazy v prípade ak Únia vyšle jednotky, ktoré pomôžu zastaviť pašovanie zbraní do oblasti, zobrala šéfka EÚ pre zahraničie Catherine Ashton s rezervou.
Vonkajšie vzťahy 13-10-2010

Izraelský premiér hrá o čas

Izraelský premiér prisľúbil, že obnoví dočasný zákaz výstavby židovských osád na území Západného brehu výmenou za to, že predstavitelia Palestínskej samosprávy uznajú Izrael ako židovský štát. Tí podobní krok odmietli so slovami, že ide len o hru o čas.
Vonkajšie vzťahy 17-08-2010

V Bulharsku prebehnú izraelsko- palestínske rokovania

Izraelský prezident a jeho palestínsky kolega naznačili, že sú pripravení na spoločné rokovania. Miestom ich konania sa má podľa diplomatických zdrojov stať práve Bulharsko.
Regionálny rozvoj 19-01-2010

Prieskum: Regióny aj v čase krízy málo spolupracujú

Hoci takmer všetky orgány miestnych a regionálnych samospráv zaviedli do praxe prostriedky na boj proti kríze a recesii, navzájom veľmi nespolupracovali. To u niektorých vyvolalo pocit izolovanosti ako ukazuje prieskum v regiónoch a mestách, ktorý sa uskutočnil ku koncu minulého roku.
Regionálny rozvoj 16-03-2009

Obce majú pomôcť eurovoľbám

Predsedovia Výboru regiónov a Európskeho parlamentu vyzývajú samosprávy, aby pomohli zvýšiť účasť na eurovoľbách.
Regionálny rozvoj 23-02-2009

Samospráva môže analyzovať svoje emisie CO2

Mestá a obce na Slovensku si môžu pomocou aplikácie „CO2 Grobbilanz“ vypočítať, aké veľké množstvo skleníkových plynov produkujú. Vyvinula ju Rakúska klimatická aliancia, s ktorou v rámci Slovenska spolupracujú Priatelia Zeme-CEPA.
Regionálny rozvoj 16-01-2009

Mestá chcú energeticky efektívnejšie budovy

Verejný sektor musí stáť v predných líniách v boji za vyššie štandardy energetickej efektívnosti budov, zhodujú sa predstavitelia 45 európskych miest. Pre svoje nové budovy žiadajú prísnejšie emisné a energetické štandardy, než sa vyžadujú podľa noriem krajín EÚ.
Sociálna politika 12-08-2008

Británia: Počet čakateľov na sociálne byty narastá

Vo Veľkej Británii rastie počet záujemcov o sociálne bývanie. Odhaduje sa, že do roku 2010 ich bude 5 miliónov. Samospráva stavia byty v najmenšej miere od roku 1947.

ITAPA: V Bratislave o informatizácii verejnej správy

Na konferencii ITAPA sa včera diskutovalo nielen o prvých slovenských IT riešeniach v samospráve, ale aj o meškaní výziev v rámci OPIS. Hostia z Veľkej Británie predstavili model e-government anglických samosprávnych krajov, ktorý sa pokladá za európsku špičku.
Energetika 14-03-2008

Concerto: Samosprávy a energetika

Európska komisia predstavila iniciatívu Concerto, ktorá má motivovať samosprávy k energetickej efektívnosti a moderným riešeniam energetických problémov na lokálnej úrovni.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Konkurz na post manažérov pre Regionálny operačný program

Samosprávne kraje začali pôsobiť ako administrátori Regionálneho operačného programu (ROP) a preto potrebujú prijať manažérov, ktorí budú riadiť európsku finančnú pomoc na ich úrovni.
Verejná správa 24-01-2008

Stránky slovenských miest a obcí sú chudobné na informácie

Transparency International Slovensko uskutočnilo monitoring internetových stránok samospráv. Výsledky vypovedajú o tom, že slovenské obce mestá nevyužívajú internet do tej miery, ako by mali.
Regionálny rozvoj 27-09-2007

Európske združenie samospráv v Bratislave

V slovenskej metropole sa dnes skončilo celoeurópske stretnutie zástupcov národných združení regionálnych a miestnych samospráv.
Regionálny rozvoj 19-09-2007

ROP: kompetencie pre VÚC sú folkór rokovaní županov a premiéra

17.- 18. septembra 2007 sa v Trenčíne zišli predsedovia samosprávnych krajov (SK-8) a došlo tiež na avizované stretnutie s premiérom. Témou boli regionálne cesty a riadenie ROP 2007-2013, kde si regióny dlhodobo nerozumejú s MVRR. Júlová verzia programu ROP hovorí už o novembrových výzvach na regeneráciu sídel, ktorú majú mať kraje na starosti.
Regionálny rozvoj 31-08-2007

Európsky týždeň miestnej demokracie

Cieľom iniciatívy Kongresu miestnych a regionálnych orgánov RE je zvýšenie povedomia o miestnej demokracii medzi občanmi členských štátov Rady Európy.

Samospráva: bezdrôtový internet v bratislavskej Petržalke

Na elektronickej úradnej tabuli zverejňuje miestny úrad informácie nad rámec povinností, ktoré mu ukladá zákon.