TÉMA: samospráva

Obehová ekonomika 12-10-2011

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zberu vyprodukovali v roku 2010 menej odpadu na obyvateľa ako je štatistický priemer v rámci SR a zároveň z neho vytriedili viac odpadu než bol priemer na obyvateľa.
Regionálny rozvoj 27-11-2008

Prečo nie je v súčasnosti regionálna samospráva na Slovensku kľúčovým hráčom v regionálnom rozvoji?

Legitimita takejto otázky je zrejmá, keďže regionálna samospráva, alebo inak na Slovensku nazývané Vyššie územné celky (VÚC), ktoré začali fungovať v roku 2002, majú ako prvú a základnú zákonom stanovenú povinnosť starať sa o rozvoj svojho regiónu. Jedna zo základných ideí pri vzniku regionálnej úrovne územnej samosprávy na Slovensku bola, aby vznikla koordinačná, iniciačná a partnerská platforma pre subjekty v regióne, na zefektívnenie rozvoja celého regiónu, teda aby sa zlepšilo spravovanie na regionálnej úrovni. Táto predstava sa však podľa autorov príspevku nenaplnila dostatočne.
Verejná správa 02-04-2008

TIS monitorovala informačnú politiku samospráv

Informáciami sa buduje dôvera také je základné posolstvo výskumu verejnej mienky o stave korupcie v miestnej samospráve, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS. Podľa tohto výskumu je najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v samospráve obce alebo mesta zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta
Regionálny rozvoj 21-02-2008

Regióny: Rómski neplatiči minulosťou a programový mestský rozpočet

Ako vysoko pozitívne ocenili odborníci projektu H.E.S.O. zlikvidovanie problému neplatičov v rómskej osade podtatranskej obce Rakúsky. Pozornosť vzbudil aj prístup Prievidze rozpočtovať programovo mestské peniaze v predstihu.
Regionálny rozvoj 18-02-2008

Digitálne mesto

Informačné technológie čoraz viac prenikajú do každodenného života a to v každej sociálnej alebo vekovej kategórii. Tento fakt spolu s možnosťou čerpania financií z fondov EÚ poskytuje jedinečnú príležitosť na modernizáciu fungovania samosprávy – či už obcí, miest alebo VÚC. Modernizáciou - informatizáciou fungovania mestských úradov a rozširovaním online služieb sa môže radikálnym spôsobom zefektívniť fungovanie mesta a zmeniť vzťah úradov s občanom.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

Predaj či prenájom majetku obce je v podstate opakom nákupu prostredníctvom verejného obstarávania. Na jednej strane transakcie stojí predávajúci, teda mesto, a na druhej strane záujemca o kúpu. Pri nakladaní s majetkom obce existuje priestor pre korupciu.
Regionálny rozvoj 13-09-2007

Samosprávy: verejné osvetlenie sa stáva luxusom

Obce možno zhasnú lampy kvôli rastúcim cenám elektriny. V dedinách sa prevádzkovanie technicky zastaralých a energeticky náročných pouličných lámp stáva neúnosné. Peniaze na obnovu by mohli priniesť súkromní investori, ale aj eurofondy.
Regionálny rozvoj 20-03-2007

Pripravenosť miest na vyššiu dynamiku rozvoja územia

Sme v období, kedy je nielen veľký tlak na zvýšenie dynamiky a efektivity rozvoja samosprávnych územných celkov, ale prichádzajú aj významné príležitosti a výzvy na jeho podporu. Nie sú to len doplnkové zdroje EÚ, ale aj priaznivý vývoj hospodárstva. Vplyv má i fiškálna decentralizácia a vyšší výber daní. Problémom je, že vo veľa prípadoch samosprávy nie sú pre nové a jedinečné šance dostatočne pripravené.
Verejná správa 10-10-2006

Priveľa komunálnych poslancov na Slovensku

Zatiaľ čo v parlamentných voľbách volíme 150 poslancov, v komunálnych sme si v decembri 2002 zvolili spolu 2 926 starostov a primátorov a taktiež 21 644 poslancov, ktorí za nás rozhodujú o veciach verejných v 2 926-tich zastupiteľstvách. V súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami pripravil Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) štúdiu o počte komunálnych poslancov v SR.