TÉMA: samospravny

Regionálny rozvoj 04-11-2011

Bratislavský kraj dostal rekordnú pokutu

Rekordnú pokutu vo výške viac ako 820 tisíc eur dostal Bratislavský samosprávny kraj za zmluvy a dodatky ohľadom opravy školy na Grösslingovej ulici v Bratislave, ktoré podpísal ešte bývalý župan kraja Vladimír Bajan.
Európa 2020 26-05-2010

Realizácia stratégie Európa 2020 musí prebehnúť v diskusii s regiónmi a mestami

Zaangažovanosť regionálnych a miestnych samospráv je základným predpokladom pre úspešné naplnenie novej európskej stratégie Európa 2020. Jej formulovanie a konzultácie s regiónmi sú však príliš urýchlené, než aby umožnili viesť dostatočnú diskusiu, tvrdí predseda Prešovského samosprávneho kraja a zástupca vo Výbore regiónov Peter Chudík.
Regionálny rozvoj 18-06-2006

Predseda župy Györ – Moson – Sopron navštívil BSK

Na pracovnom rokovaní v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 13. júna 2006 stretli predseda BSK Vladimír Bajan a podpredseda BSK Gabriel Agárdy s predsedom župy Györ - Moson - Sopron, Imre Szakácsom.
Regionálny rozvoj 29-03-2006

Predsedovia samosprávnych krajov o regionálnom rozvoji

Predsedovia ôsmich samosprávnych krajov Slovenska sa stretli v Bratislave na dvojdňovom pracovnom rokovaní, na ktorom sa okrem iného zaoberali tiež návrhom zákona o regionálnom rozvoji a problematikou financovania SAD.