TÉMA: sario

Sociálna politika 22-05-2008

Slovenské mozgy odchádzajú. Cheme ich späť?

Stratégia návratu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia na Slovensku neexistuje. Vláda sa viac sústreďujde na to, aby nám zostávajúce krajiny EÚ15 – Rakúsko a Nemecko – otvorili pracovné trhy.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

SARIO zbiera od 12. marca do 13. júna 2008 projekty slovenských firiem, ktoré im umožnia prvú účasť na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí a na zahraničných obchodných misiách. Dôraz sa kladie na inovačné technológie.
Podnikanie 19-09-2007

MH SR a SARIO: posledná výzva na podporu priemyselných parkov

Do 19. novembra 2007 sa môžu samosprávy - kraje, mestá i obce uchádzať o zvyšných 150 miliónov na budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu výrobných hál.
Podnikanie 13-09-2007

A. Ballek: Nerealizovanie dvoch projektov dalo šancu ďalším piatim

Z eurofondov v rokoch 2004 – 2006 sa financovala aj rekonštrukcia a výstavba priemyselných parkov a výrobných hál v regiónoch Slovenska. V poslednom období sa objavili správy, že samosprávy majú s týmito projektami určité problémy. Aj v tejto súvislosti sme adresovali niekoľko otázok agentúre SARIO.
Podnikanie 12-07-2007

SARIO: 700 mil. eur nových investícií za 1. polrok 2007

SARIO v príleve priamych zahraničných investícií v 1. polroku 2007 prekročilo minuloročnú bilanciu o takmer 100 mil. eur, oproti 1. polroku 2006 má náskok už o 300 mil. pri takmer dvojnásobku ukončených projektov.
Ekonomika 02-04-2007

SARIO: na investície s vyššou pridanou hodnotou má zatiaľ len západné Slovensko

SARIO je jedna z implementačných vládnych agentúr pre SOP Priemysel a služby, plní aj významnú úlohu pri získavaní zahraničných investícií.
Regionálny rozvoj 26-09-2006

206 miliónov korún žiadajú z eurofondov na podporu exportných aktivít

V polovici augusta skončila výzva venovaná podpore exportných aktivít. O financie sa uchádza 94 podnikateľských subjektov v celkovej sume predložených rozpočtov vo výške 206 miliónov korún.
Regionálny rozvoj 26-07-2006

Zmena vo výzve na europrojekty k hospodárskej spolupráci a imidžu Slovenska

Do 16. augusta 2006 ostáva podnikateľom čas na predloženie projektov v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, venované zahraničnej spolupráci a imidžu Slovenska. V rámci výzvy boli riadicim orgánom zverejnené niektoré zmeny.
Regionálny rozvoj 28-05-2006

Road show o investíciách pre samosprávy

Dnes sa začína druhá séria prezentácií o nových príležitostiach na spoluprácu v oblasti prílevu investícií pre mestá a obce, ktorá v jednotlivých krajských mestách potrvá do 7. júna.
Regionálny rozvoj 18-05-2006

SARIO, ZMOS a SOPK pripravujú Road Show po regiónoch

Na prelome mája a júna 2006 navštívia tri inštitúcie všetky krajské mestá Slovenska.
17-05-2006

Výzva pre súkromný sektor – Rozvoj zahraničnej spolupráce

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu vyhlásilo dňa 16. mája 2006 v poradí tretiu výzvu na predkladanie projektov zameraných na podporu medzinárodnej spoluprácej, zlepšenia pozície a konkurenčnej sily slovenských podnikateľských subjektov na vnútronom trhu EÚ a tretích trhoch v rámci opatrenia 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby zo štrukturálnych fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 14-02-2006

Road Show SARIA po slovenských krajoch

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu sa rozhodla navštíviť predstaviteľov jednotlivých samosprávnych krajov za účelom zlepšenia spolupráce v oblasti investícií.