TÉMA: sas Archives

 • Faktory vyšších ziskov

  Názor | Podnikanie 24-03-2006

  Ako dosahovať vyššie príjmy a ziskovosť? Výskumná štúdia sponzorovaná SAS ponúka na túto otázku niekoľko zaujímavých odpovedí.

 • Prispôsobiť sa a prekonať

  Názor | Veda a inovácie 23-01-2006

  História riadenia rizika je históriou premeny podvedomých vedomostí na explicitné a overovania expertných názorov kvantitatívnou analýzou. V skratke, rozhodovanie za prítomnosti rizika sa stáva stále viac racionálnou úlohou.

 • Technológia a vzdelávanie

  Názor | Veda a inovácie 23-01-2006

  Technológia sa stáva vo vzdelávaní stále dôležitejšou. Učitelia i inštitúcie začínajú používať podnikateľské spravodajské systémy pre hľadanie odpovedí na otázky o výkonnosti a účinnosti spôsobom, aký by kedysi nepokladali za možný.