TÉMA: satelitna

Vzdelávanie 21-08-2014

EÚ vypustí nové družice satelitného systému Galileo

Rozšíria dostupnosť a pokrytie európskeho satelitného navigačného systému, ktorý by mal byť plne funkčný pred rokom 2020. Ich dnešný štart budete môcť sledovať prostredníctvom živého vysielania na stránke Európskej komisie.

Navigácia Galileo: Európska komisia zlyhala

Európska komisia nepreukázala líderstvo a manažérske schopnosti v rámci projektu satelitnej navigácie Galileo, konštatuje správa Dvoru audítorov. Analýza tiež obvinila zúčastnené krajiny, že v rámci projektu presadzovali len svoje vlastné komerčné záujmy.
Veda a inovácie 08-04-2008

Galileo jednou nohou na orbite

Ministri dopravy schválili časový harmonogram inštalácie satelitnej navigácie Galileo do roku 2013.
Veda a inovácie 04-04-2008

Galileo dostáva inštitucionálnu podobu

Prevádzku európskej satelitnej navigácie Galileo zastrešia dve inštitúcie. Zhodli sa na tom Rada, Komisia a Parlament. Ak kompromis spätne potvrdia ministri dopravy a poslanci EP, odstráni sa posledná prekážka pred výstavbou systému.

EÚ preskúma obchody v oblasti navigačných systémov

Nokia zamýšľa kúpiť Navteq a Tom Tom chce pod svoje krídla Tele Atlas. Európska komisia sa rozhodla preskúmať dopady plánovaných obchodov v oblasti digitálnych máp pre navigačné systémy.
Veda a inovácie 30-11-2007

Galileo bude napriek odporu Španielska

Európski ministri dali zelenú systému Galileo – dohodli sa na rozdelení prác na jeho spúšťaní. Sklamané Španielsko, ktorému sa nepodarilo získať jedno z pozemských kontrolných centier, hlasovalo proti, rozhodla však kvalifikovaná väčšina.

Posledná šanca pre Galileo

Komisia prišla so svojou predstavou o dokončení projektu Galileo. Tento systém satelitnej navigácie čelí už dlhšiu dobu viacerým problémom spojeným predovšetkým s otázkou financovania a výberu firiem, ktoré sa budú podieľať na jeho dokončení.

Parlament podporil plán verejného financovania Galilea

Zatiaľ čo väčšina členských krajín preferuje získanie dodatočných 2,4 mld. eur na dokončenie systému Galileo zo súčansých rozpočtov programov EÚ, Parlament chce kvôli tejto otázke znovu otvoriť dlhodobý finančný výhľad EÚ.

Rozhodnutie o systéme Galileo odložené na október

Ministri dopravy EÚ-27 zrejme požiadajú Komisiu o vypracovanie detailnejšej správy o možnostiach financovania dokončenia satelitného navigačného systému Galileo. Požiadavka bola vznesená po nezhodách v otázke financovania projektu z verejných zdrojov. Ministri by mali prijať definitívne rozhodnutie o projekte v októbri tohto roku.
Podnikanie 13-12-2006

Veľké možnosti satelitnej navigácie

So vznikom európskeho satelitného navigačného systému Galileo otvorila Komisia konzultácie o Satelitných navigačných zariadeniach.