TÉMA: SAV

Regionálny rozvoj 24-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav

Publikácia v skrátenej podobe dáva prehľad stavu situácie a umožňuje urobiť si obraz o podobách problémovej diferencovanosti území Slovenska. Všíma si národné i nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, ktoré sú významné, prinajmenšom pre európske súvislosti Slovenska.
Regionálny rozvoj 20-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných procesoch (SK)

Pre Slovensko, ktorého všetky administratívno-správne regióny môžeme považovať za prihraničné, keďže každý z nich leží v určitej svojej časti na štátnej hranici, je veľmi dôležité poznať, aká je situácia v pohraničných územiach a aké sú podoby, resp. možnosti cezhraničnej regionálnej spolupráce.
23-09-2004

Ako sa európska myšlienka konsolidovala v slovenskej spoločnosti?

Na príklade konsolidácie európskej myšlienky v slovenskej spoločnosti sa autor analýzy zamýšľa, ako by mohla byť slovenská integrácia do EÚ inšpiráciou pre občanov Bieloruska.