TÉMA: sba

Slovenským bankám nevyhovujú aspekty bankovej únie

Banková asociácia hovorí, že požiadavky na vlastné zdroje podľa nového ukazovateľa výrazne zaťažujú prevažne retailový bankový model na Slovensku.
Ekonomika 28-11-2013

Pre európske malé a stredné podniky je tento rok obrat k lepšiemu

Pre malé a stredné podniky (MSP) by tento rok mal byť z hľadiska obnovy prelomový, pričom podľa predbežných odhadov by mal pozitívny vývoj budúci rok zrýchliť. Vyplýva to z hodnotenia výkonu európskych MSP, ktorý zverejnila Európska komisia.
Podnikanie 11-07-2011

Čo sú malé a stredné podniky? Pýta sa Komisia

Európska komisia chce počas budúceho roka spustiť verejnú konzultáciu o definícii malých a stredných podnikov. Nápad však vyvolal zmiešané reakcie v radoch zainteresovaných, ktorí nechápu, na čo to bude slúžiť.
Podnikanie 25-02-2011

Koľko firiem po bankrote dostáva druhú šancu?

Aby sa Európa ľahšie a rýchlejšie spamätala z dôsledkov hospodárskej krízy, ktorá uštedrila tvrdú ranu malému a strednému podnikaniu, musí zjednotiť národné pravidlá, aby poctiví, no skrachovaní podnikatelia, dostali druhú šancu.
Podnikanie 25-02-2011

Pravidlá o verejnom obstarávaní čakajú zmeny

Verejné obstarávanie je málo transparentné a neefektívne a vplyvom súčasného nastavenia sa doň zapája len veľmi málo firiem. Zmenu by mal priniesť nový zákon, ktorý vychádza z poslaneckej novely.
Daňová politika 24-02-2011

Iniciatíva na podporu malých firiem po novom aj o harmonizácii daní

Európska komisia včera zverejnila dlho očakávanú revíziu iniciatívy Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Chce sa viac zamerať na znižovanie byrokracie, zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom a pokúsi sa aj o harmonizáciu korporátnej dane.
Podnikanie 24-02-2011

Únia chce zlepšiť poradenstvo pre podnikateľky

Komisia vyslala podnikateľkám počas revízie Zákona o malých a stredných podnikoch ďalší pozitívny signál. Obhajovala väčšie úsilie a financovanie iniciatív na ich podporu. Súčasné programy stagnujú.
Podnikanie 23-02-2011

EIB: Firmám budú peniaze chýbať ešte dva až tri roky

Takmer polovicu peňazí, ktoré Európska investičná banka (EIB) vyčlenila na protikrízové úvery malým a stredným podnikom, čerpajú nové členské štáty a Turecko. Podľa banky budú firmám chýbať peniaze ešte dva až tri roky.
Podnikanie 22-02-2011

Brusel plánuje zmrazovať účty neplatičom

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová chce pomôcť malým podnikom s cezhraničnými aktivitami a to zavedením európskeho príkazu na zmrazenie bankových účtov tým, ktorí neplatia faktúry za ich tovary či služby.
Podnikanie 21-02-2011

Erasmus pre mladých podnikateľov: Kde je druhý Richard Branson?

Erasmom pre mladých podnikateľov chcela Európska komisia zopakovať úspech podobného výmenného programu, ktorý tisíckam študentov ročne umožňuje štúdium v zahraničí. No po dvoch rokoch od jeho spustenia nie je jasné, či bude pokračovať.
Podnikanie 03-02-2011

Komisia stále hľadá správny smer pomoci malým firmám

V aktuálnom koncepte reformy Zákona o malých a stredných podnikoch sa Európska komisia chce viac zamerať na odstraňovanie administratívnej záťaže.
Daňová politika 28-01-2011

Brusel chce podnikom pomôcť pri získavaní financovania

Európska únia zvažuje vytvorenie ambiciózneho plánu na pomoc začínajúcim podnikom pri získavaní financovania. Za dva roky chce zaistiť, aby fondy rizikového kapitálu vytvorené v členských štátoch naplno fungovali a voľne investovali naprieč celou EÚ.
Podnikanie 07-07-2010

Medzinárodne aktívne podniky dosahujú lepšie výsledky

Štvrtina európskych malých a stredných podnikov v uplynulých troch rokoch exportovala do zahraničia, pričom internacionalizácia pozitívne vplýva na tvorbu pracovných miest a inovácie, vyplýva to zo štúdie Európskej komisie.
Podnikanie 09-06-2010

Najväčším problémom pre slovenské podniky je korupcia

Slovenské podnikateľské prostredie stále zhoršuje zlá vymožiteľnosť práva, nestabilita a nejednoznačnosť zákonov, odvodové zaťaženie a korupcia. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).
Podnikanie 23-04-2010

Rast je späť, úverová kríza trvá

Európa sa aspoň na papieri vracia na krehkú dráhu obnovy, no podniky sa k prostriedkom dostávajú stále s veľkými ťažkosťami. Sieť EurActiv skúmala stav úverovej krízy v Európe a kroky, ktoré vlády v tomto smere podnikli.
Ekonomika 16-02-2010

Grécke problémy škodia európskym podnikom

Podľa podnikateľskej loby BusinessEurope Grécke problémy prehlbujú úverovú krízu, ktorej čelia európske podniky.
Podnikanie 15-02-2010

Trnava je podnikateľským regiónom roka 2012

Výbor regiónov vybral šesť európskych regiónov s najlepšou víziou pre podnikanie a tvorbu pracovných miest v najbližších rokoch. Spolu s nemeckým, írskym, fínskym a dvomi španielskymi uspel aj jeden slovenský – Trnava.
Podnikanie 10-02-2010

Česi nedávajú pozor na byrokraciu

Českí podnikatelia obvinili vládu, že ignoruje snahu Bruselu o obmedzenie byrokracie. Poukazujú na to, že Praha nechce skúmať, či nové regulácie nezavádzajú novú administratívnu záťaž.
Podnikanie 29-01-2010

Slovenské podniky potrebujú peniaze, e-government a menej byrokracie

Slovenské podnikateľské prostredie stále narušujú problémy s vymožiteľnosťou práva, zložitá legislatíva, vysoká administratívna náročnosť podnikania, nedostatočný e-government, byrokracia spojená s platením odvodov, klientelizmus, korupcia, nedostatok zdrojov pre začínajúcich podnikateľov a nefunkčný kapitálový trh. Vyplýva to z analýzy Ministerstva hospodárstva SR.
Podnikanie 15-01-2010

EÚ chce viac centier podpory malých podnikov po celom svete

Európska exekutíva chce vytvoriť sieť centier v rôznych krajinách sveta, ktoré by malým podnikom pomáhali prenikať na nové trhy. Brusel však dáva pozor, aby nestúpal na päty národným a súkromným organizáciám poskytujúcim podobné služby.
Podnikanie 18-12-2009

Malé podniky sa obávajú krízy po kríze

Podniky sa obávajú, že prepad sa po miernom oživení bude opäť opakovať pre rastúce deficity a nervóznych spotrebiteľov, ktorí radšej šetria ako míňajú. Vlády by teda mali vyvinúť viac úsilia v obmedzovaní oneskorených platieb a uvoľňovaní prístupu k úverom, tvrdí generálny tajomník podnikovej loby UEAPME Andrea Benassi.
Podnikanie 30-10-2009

Európe stále chýbajú podnikateľky

Jedným z dlhodobých cieľov EÚ je nastolenie väčšej rodovej vyrovnanosti nielen v rámci svojich inštitúcií, ale aj v rôznych oblastiach spoločenského života. Sieť EurActiv preskúmala postavenie žien vo svete európskeho biznisu.
Podnikanie 30-10-2009

Administratívna záťaž stojí podnikateľov 91 miliónov eur

Na administratívnu záťaž vyplývajúcu z právnych predpisov podnikatelia vynakladajú viac ako 91 miliónov eur, vyplýva to z merania Ministerstva hospodárstva SR (MHSR). Najväčšie administratívne náklady spôsobujú právne predpisy v gescii Ministerstva financií SR a najväčšiu administratívnu záťaž právne predpisy v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR.
Daňová politika 30-10-2009

V Taliansku vytvoria 22 daňových rajov pre malé podniky

Európska komisia schválila iniciatívu talianskej vlády, ktorá vytvorí 22 mestských zón nepodliehajúcich zdaňovaniu, kde mikro a malé podniky budú môcť rozbehnúť svoju aktivitu. Týmto spôsobom chcú predísť sociálnej exklúzii v oblastiach s mimoriadne vysokou koncentráciou sociálno-ekonomických problémov.