TÉMA: sbop

Slovensko by mohlo na Balkáne prevziať úlohu lídra Aliancie

Summit v Chicagu nebol prelomový, ale bol pragmatický v tom, že priniesol konkrétne rozhodnutia. Povedali to v Stupave účastníci 8. Spoločného strategického fóra, ktoré sa venovalo Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike po summite NATO v Chicagu.

Keď Európa exportuje svoju politiku

Autor článku tvrdí, že Brusel už prekonal neochotu investovať do presadzovania spravodlivosti vo svete. V súčasnosti sa zúčastňuje procesu reformy súdnych a policajných systémov krajín, ktoré majú problémy s prechodom k demokracii.

Operace Althea: první velký test Evropské bezpečnostní a obranné politiky

Analýza sa zaoberá operáciou v Bosne a Hercegovine, ktorú nedávno prevzala od NATO Európska únia. V závere autor konštatuje, že ak chce únia obstáť, bude musieť „nalézt odvahu investovat do svojí EBOP už ne jenom rétorický, ale i skutečný kapitál“.
Vonkajšie vzťahy 01-10-2004

Evropská bezpečnostní strategie ve světle Národní bezpečnostní strategie USA

Autor porovnáva bezpečnostnú stratégiu EÚ a USA. Konštatuje pri tom, že európska bezpečnostná stratégia nevyriešila problém rozdielnych priorít a bezpečnostných identít členov. Zároveň však tieto priority a identity nie sú nemenné a ich transformácii môže pomôcť práve stratégia.

Integrační teorie a „Evropská armáda“

Autor skúma z teoretického hľadiska problematiku európskej obrany. Dôležitosť teoretického prístupu pre neho vyplýva z faktu, že „jedným z cieľov teoretického skúmania je schopnosť aspoň rámcovo predvídať budúci vývoj skúmanej problematiky“.