TÉMA: schéma

Energetika 15-12-2014

Poľsko a Rakúsko obchádzajú európsku energetickú legislatívu

Európsky súdny dvor rozhodol, že úľavy rakúskym energeticky náročným spoločnostiam sú nedovolenou formou štátnej podpory. Poľsko má aj naďalej problémy s transpozíciou smerníc o obnoviteľných zdrojoch energie. Hrozí mu 61-tisícová denná pokuta.
Ekonomika 21-04-2009

Britom neschopným splácať hypotéky pomôže vláda

Európska komisia dala zelenú britskému plánu, ktorý dlžníkom umožní, aby odložili splácanie svojich istín. Týmto opatrením sa vláda snaží zabrániť tomu, aby rodiny stratili strechu nad hlavou pre hospodársku krízu.

Veľká Británia bližšie k národnej schéme obchodovania s CO2

Na budúci rok sa v apríli spustí britská národná schéma obchodovania s emisiami. Majú do nej byť zapojené tie britské priemyselné prevádzky a inštalácie, ktoré nie sú zapojené do európskej schémy. Opatrenie sa dotkne cca 5 tis. firiem. Kritici však varujú, že podnikatelia sú o nových zmenách zatiaľ málo informovaní.
Ekonomika 31-10-2007

EÚ chce celosvetové klimatické riešenie

Celosvetové obchodovanie s emisiami by mohlo nahradiť Kjótsky protokol. Postoj USA ostáva otázny. Tieto témy sa budú riešiť počas klimatickej konferencie OSN na Bali.
Ekonomika 15-01-2007

EÚ chce viesť „vojnu“ proti globánemu otepľovaniu

Podľa komisára EÚ pre životné prostredie bude na zníženie emisií, spôsobujúcich globálne otepľovanie, potrebné „vojnové hospodárstvo“. Komisár Dimas plánuje „čoskoro“ prísť s novými opatreniami proti znečisťovaniu ovzdušia dopravou a s rozšírením systému obchodovania s emisiami.
Ekonomika 27-04-2006

Podceňujú aerolinky svoj dopad na podnebie?

Medzinárodné združenie leteckej dopravy (IATA) chce „vykoreniť niektoré pretrvávajúce mýty“. Argumenty IATA sú však vyvracané environmentalistami, ktorí tvrdia, že čísla IATA nie sú presné.