TÉMA: seas

Enel znižuje svoj dlh, investovať bude hlavne mimo Európy

Skupina Enel schválila hospodárske výsledky za minulý rok a predstavila ďalší biznis plán. Zameria sa na znižovanie dlhu a investície v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Predaj akcií by sa nemal týkať Slovenska ani Španielska, kde spoločnosť prevádzkuje jadrové elektrárne.

Spolupráca Slovenských elektrární a Tatrancov sa ďalej rozvíja

V rámci rôznych projektov Slovenské elektrárne, Správa TANAP-u a Klub slovenských turistov vrátili do Tatier viac ako 1 500 jedincov ohrozených zvieracích druhov a ušetrili ovzdušie od 25,5 ton CO2 ročne. Podpisom memoranda potvrdili pokračovanie doterajšej spolupráce.
Fosílne palivá 16-08-2013

Dva bloky elektrárne v Novákoch odchádzajú do penzie

Na koniec roka 2015 je naplánované ukončenie prevádzky blokov Elektrární Nováky, ktoré nespĺňajú emisné limity dohodnuté v smernici EÚ. Environmentalisti to vítajú, ale žiadajú postupne odstaviť aj ďalšie bloky uhoľných elektrární.
Energetika 13-08-2013

Na UK vytvorili model na predpovedanie vývoja ceny elektriny

Na Univerzite Komenského vytvorili unikátny model, prostredníctvom ktorého je možné predpovedať dopyt a cenu elektrickej energie. Zohľadňuje napríklad faktor vonkajšej teploty a odstávku jadrových zdrojov. Časti modelu už overili aj v praxi.
Energetika 05-08-2013

EK konzultuje poistenie a odškodnenie pri nehodách jadrových elektrární

Brusel spustil konzultáciu ako by bolo možné zlepšiť situáciu potenciálnych obetí jadrovej nehody v Európe v rámci kompetencií EÚ. Komisia zbiera názory na potrebu spoločných pravidiel na úrovni EÚ v otázke poistenia a kompenzácie za jadrové nehody v EÚ.
Jadrová energia 01-08-2013

Vláda schválila čiastočné zvýšenie rozpočtu dostavby Mochoviec

Akcionári Slovenských elektrární sa dohodli na zvýšení rozpočtu dostavby blokov elektrárne v Mochovciach vo výške 260 miliónov eur.

Enel Green Power profituje hlavne z vetra

Polročné výsledky najväčšej talianskej spoločnosti zameranej na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie ukazujú, že sa im vyplatilo investovať do vetra. Väčšinou však mimo Európy.
Energetika 29-07-2013

Komisia sleduje nový poplatok pre slovenských výrobcov elektriny

Európska komisia sa zaujímala o nový poplatok pre slovenských výrobcov elektriny za prístup do sústavy. Ten sa zaviedol vo vyhláške o cenovej regulácii v elektroenergetike.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.

V energetickej efektívnosti majú byť zdroje EÚ doplnkom

Enviro-agenda je vo svojej podstate agendou na podporu konkurencieschopnosti a nepredstavuje brzdu ekonomického rastu, zaznelo na konferencii venovanej fondom EÚ. Hlavnú rolu v oblasti energetickej efektívnosti zohrá privátny sektor, zmeny vo výrobných procesoch a návratnosť investícií v rámci konkurenčného boja.
Jadrová energia 16-05-2013

V jadrovej energetike treba pochopiť dôvody rozhodnutí

Keďže jadro bude naďalej základom energetickej politiky SR je potrebné uskutočniť otvorenú diskusiu o všetkých súvisiacich aspektoch využívania tohto zdroja energie, kam patrí tvorba pracovných miest, environmentálne prínosy, ale aj bezpečnostné a finančné riziká.
Jadrová energia 15-05-2013

Štáty na jadro nezanevreli, ale prispôsobujú plány

V EÚ sa v súčasnosti stavajú štyri bloky jadrových elektrární, z toho dva v Mochovciach. Žiaden z projektov sa nevyhol meškaniam ani navýšeniu pôvodných rozpočtov - vo Francúzsku dokonca z €2,3 mld. na súčasných €8,5 mld.
Jadrová energia 13-05-2013

Slovensko môže byť lídrom vo výrobe elektriny z jadra v Únii

EK zastáva neutrálny postoj k budúcnosti energie z jadra, avšak plány štátov Únie potvrdzujú, že viaceré z nich s týmto nízkoemisným zdrojom počítajú a mienia ho rozvíjať. Slovensko by sa dokonca mohlo dostať na čelo európskeho rebríčka podielu výroby elektriny z jadra.

Pestovanie surovín na biomasu vyžaduje zodpovedný prístup

Zástupcovia súkromného sektora i akadémie predstavili vo Vojanoch praktické skúsenosti a výhody udržateľného pestovania plodín pre biomasu. V rámci diskusie o dotáciách na pestovanie biomasy v SR sa hovorí o možnosti podpory na úrovni polovice nákladov.

Biomasa vo Vojanoch znamená príležitosť pre región

Hoci elektráreň vo Vojanoch už vyrába veľkú časť energie z ekologickej biomasy, ambície spoločnosti Slovenské elektrárne sú oveľa vyššie. Pestovanie drevín, ktoré elektráreň spotrebuje, by do regiónu východu mohlo priniesť nové príležitosti rozvoja.
Jadrová energia 23-04-2013

Vytvárať stratégie v čase chaosu v energetike je zložité

Najväčšie zmeny v energetickej politike Slovenska sa očakávajú v oblasti OZE a energetickej efektívnosti, avšak ministerstvo nevidí dôvod stanoviť v EÚ ďalšie záväzné ciele pre rok 2030. K investíciám je potrebné pristupovať racionálne, aby sa ďalšie zdroje nestali novými pomníkmi slovenskej energetiky.

Národné politiky narúšajú vnútorný energetický trh

Predstavitelia európskej a slovenskej energetiky diskutovali v Bratislave o rozvoji sektora, regionálnej spolupráci, posilnení bezpečnosti dodávok a dosiahnutí ekonomickej i environmentálnej udržateľnosti odvetvia.
Ovzdušie 10-09-2012

Vatikán fandí elektromobilom

Pápež Benedikt XVI i vatikánska polícia bude jazdiť na elektromobiloch. Talianska spoločnosť Enel im hladký pohyb zaistí širokou sieťou nabíjacích staníc.
Fosílne palivá 10-09-2012

Príjmy z emisných aukcií pôjdu nielen na zelené projekty

Výnosy z povinných dražieb emisných kvót od roku 2013 by mali smerovať na znižovanie emisií a spotreby energií. Slovenská vláda z nich chce tiež dotovať výrobu elektriny z uhlia a priemyselné odvetvia, ktorým hrozí zvýšenie nákladov.

Priemyselné emisie minulý rok klesli o pár percent

Priemyselné zariadenia v rámci ETS vypustili minulý rok do ovzdušia 1,88 miliardy ton emisií. Podľa predbežných výsledkov boli košické oceliarne 20. najväčším znečisťovateľom ovzdušia v Európe, ale zároveň ušetrili viac než pätinu alokovaných povoleniek.
Podnikanie 23-03-2012

Slovenské elektrárne súťažia o európsku cenu za ochranu prírody

Do finále Európskeho ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 sa dostalo 14 kandidátov. Medzi nimi sú aj Slovenské elektrárne za projekt záchrany tatranských živočíšnych druhov.

Fukušima a liberalizácia zmenili diskusie o energetike

Viaceré významné udalosti, ktoré nastali v sektore energetiky v priebehu posledného roka, výrazne ovplyvnili vnímanie európskej a národnej energetickej politiky. Reflektovali ich aj diskusie v rámci konferencie, ktorá sa tento týždeň konala v Bratislave.
Fosílne palivá 16-11-2011

Biomasa pomáha znižovať emisie z uhoľných elektrární

V rámci modernizácie a ekologizácie tepelných elektrární sa aj v druhej slovenskej elektrárni na uhlie spustilo spoluspaľovanie biomasy. Vlastnou investíciou sa prevádzkovateľ elektrární snaží znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Energetika 17-10-2011

Podľa Greenpeace sú správy o záťažových testoch nedostatočné

Slovenskí environmentalisti organizácie Greenpeace kritizujú nedostatok informácií o bezpečnosti jadrových elektrární, ktoré obsahuje správa Úradu pre jadrový dozor i čiastkové správy prevádzkovateľa elektrární.