TÉMA: seas

Energetika 12-10-2012

Komu prekáža JAVYS?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorá je 100 %-nou štátnou firmou, reaguje na vyjadrenia Martina Podolana, ktoré EurActiv.sk publikoval 25.9.2012 ako jeho súkromný názor, nie oficiálne stanovisko. Hovorca spoločnosti JAVYS v reakcii na publikovaný text požiadal o zverejnenie nasledujúceho stanoviska.
Jadrová energia 25-09-2012

Posilní štát moc Javysu na úkor jadrovej bezpečnosti a trhovej ekonomiky?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Javys) spravuje strategický majetok štátu za stovky miliónov EUR. Jadrová bezpečnosť a rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku závisí od schopnosti štátu zabezpečiť financie najmä pre oblasť likvidácie a ukladania jadrového odpadu. Závisí aj od schopnosti zrealizovať a naplánovať trvalé uloženie takého odpadu, ktoré je z pohľadu bezpečnosti a financií kľúčovou záležitosťou pre obyvateľstvo a teda štát.