TÉMA: sektor

Ekonomika 07-01-2015

Ako oddeliť rizikové aktivity bánk od vkladov?

Europoslanec navrhuje zmiernenie návrhu, ktorý má za cieľ oddeliť rizikové aktivity bánk od tých tradičných.
Ekonomika 26-11-2014

Investičný plán Komisie: každé euro z verejných zdrojov prinesie pätnásť eur celkových investícií

Európska komisia odhalila podrobnosti očakávaného mechanizmu, ktorý má do európskej ekonomiky priviesť prostriedky na naštartovanie rastu a zvýšenie zamestnanosti.
Podnikanie 13-11-2014

Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.
Poľnohospodárstvo 25-08-2014

Mimoriadna podpora poľnohospodárom sa rozšíri aj na mliečny sektor

Európska únia oznámila, že je pripravená pomôcť producentom mlieka, ktorých negatívne zasiahlo ruské potravinové embargo. Oznámila to po konzultácii s expertmi zo všetkých členských krajín.

Európsky bankový sektor nie je v stave podporiť rast

Európsky bankový sektor sa stal príliš veľkým, aby bol prínosom pre európsku ekonomiku. Vyplýva to zo správy expertov z Európskeho výboru pre systémové riziká.
Ekonomika 03-10-2012

Experti odporúčajú oddeliť rizikové bankovníctvo

Banky by mali izolovať vysoko rizikové aktivity od retailových, čím by sa zvýšila ochrana sporiteľov a daňových poplatníkov od hrozby prispievať na záchranu inštitúcií. Vyplýva to zo správy expertnej skupiny, ktorá sa zameriava na reformu štruktúry bankového sektora EÚ.
Veda a inovácie 15-09-2012

Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.
09-07-2012

Konferencia: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť

Hovorí sa, že nikdy netreba premeškať dobrú krízu. Platí to aj pre tretí sektor? Prinášame Vám výstupy z odbornej konferencie „Kríza a tretí sektor: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť“ (29.-30. marca 2012).
Regionálny rozvoj 02-04-2012

Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli

Aj keď v súčasnosti prebieha diskusia o podobe budúceho európskeho rozpočtu a priorít Slovenska, do tejto diskusie sa zapája tretí sektor z rôznych dôvodov len minimálne. Aj to zaznelo na minulotýždňovej konferencii „Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť“.
Ekonomika 10-01-2012

Západné banky obmedzujú aktivitu v strednej a východnej Európe

Západoeurópske banky spomaľujú investície v strednej a východnej Európe. V krajinách v regióne rastie sklamanie z kapitalizmu, tak ako sa kedysi vyrovnávali s dezilúziou o komunizme.
Budúcnosť EÚ 16-11-2011

Ľudia a občianska spoločnosť musia na politikov vyvinúť väčší tlak

Súčasná situácia je tak vážna, že čiastkové riešenia viac nestačia. Politici však stále prichádzajú s návrhmi, ktoré sú len variáciou na tie, ktoré nás priviedli ku kríze. Dôležité preto v týchto časoch bude najmä hľadanie nových, aj netradičných riešení a hlbšie zapojenie ľudí a občianskej spoločnosti do vecí verejných, uviedol v rozhovore pre EurActiv občiansky aktivista Pavol Demeš.
Ekonomika 03-05-2011

Zvládnuté záťažové testy neznamenajú, že banky sú „za vodou“

Ak banky prejdú záťažovými testami, neznamená to, že sa ich problémy netýkajú, tvrdí podpredseda Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) Mervyn King. V súčasnosti totiž prebieha skúška odolnosti finančných inštitúcií voči horším hospodárskym podmienkam.
Regionálny rozvoj 30-09-2010

Prioritami slovenského predsedníctva vo V4 sú najmä energetika a rozpočet

Slovensko sa v júli stalo na rok predsedníckou krajinou V4. Ako hlavné ciele si vytýčilo diskusiu o novom finančnom rámci EÚ, rokovanie o budúcej kohéznej politike, či rozvoj energetiky a dopravnej infraštruktúry. Tieto zámery spolupráce potvrdili krajiny Vyšehradskej štvorky aj na poslednom stretnutí.
Budúcnosť EÚ 18-06-2010

Summit EÚ: Lídri sa dohodli, Fico tlačí na budúcu vládu

V Bruseli sa včera skončil summit EÚ, ktorého výsledkom je prijatie stratégie EÚ 2020. Diskutovalo sa však aj o fiškálnej disciplíne členských štátov, zavedení bankovej dane, či o zavedení jednostranných tvrdších sankcií voči Iránu zo strany EÚ.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Ekonomika 04-06-2010

Štáty sú nejednotné pri reforme bankového systému

Pre tých, ktorí od zasadnutia G20 očakávajú sľuby ohľadne reformy finančného sektora- a napríklad zavedenie bankovej dane- bude toto stretnutie sklamaním. Štátom sa totiž nepodarilo dospieť k politickému konsenzu, tvrdia zdroje, ktoré sa zúčastnili predbežných rokovaní skupiny.
Ekonomika 31-05-2010

Znižuje sa závislosť bánk na štátnej pomoci

Klesajúca závislosť bánk od vládnej pomoci signalizuje návrat sektora k normálnym podmienkam, tvrdí Európska komisia.
Daňová politika 30-11-2009

MSP čakajú na impulz z environmentálneho sektora

Sľuby o tvorbe zelených pracovných miest, ktoré by mali vzniknúť z eko-inovácií a modernizácie stavebného fondu, dávajú malým firmám nádej na hospodársku obnovu. Sieť EurActiv preskúmala „zelené ekonomické prostredie“ v Európe.
Ekonomika 31-03-2009

Prieskum: Na uzdravenie hospodárstva treba veľké reformy

Zásadné reformy svetového finančného systému sú potrebné na riešenie hospodárskej krízy, vyplýva to z prieskumu BBC pred summitom G20 v Londýne.
Ekonomika 31-03-2008

Finančná kríza sa tak skoro neskončí

Kríza na finančných trhoch potrvá minimálne do konca roka. Vyplýva to z prieskumu očakávaní britských bánk. Na Slovensku je situácia pokojná.
Sociálna politika 26-02-2008

OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Sumou 320 mil. korún prispeje ESF k zlepšeniu kapacít ľudských zdrojov mimovládiek a ich partnerov (napr. samosprávy a iné MVO). Podporené budú projekty od 1 do 10 mil. korún, ktorých cieľom bude zlepšiť kompetencie zamestnancov aj v marketingu, cudzích jazykoch, či digitálnej gramotnosti. Napomôžu budovať tiež partnerstvá na regionálnej a lokálnej úrovni. Konečný termín určila SIA na 7. mája 2008.

Médiá, spoločenská zodpovednosť korporácií a trvalo udržateľný rozvoj

Sektor médií v širokom zmysle slova, sa môže stať v 21. storočí dominantným priemyselným odvetvím. Žiadny iný priemysel tak jednoznačne neovplyvňuje zmýšľanie ľudí a politikov, pokiaľ ide o priority CSR a SD.