TÉMA: separácia

Daňová politika 16-11-2012

Príjmy zo zelených daní sa využívajú na rôzne účely

Environmentálny ekonóm Stefan Speck tvrdí, že pre úspech v oblasti odpadového hospodárstva je potrebná dobrá kombinácia rôznych politických i ekonomických nástrojov. V rozhovore pre EurActiv hovorí o efektívnosti skládkových daní, ale tiež o potrebe zberu a separácie odpadu priamo u zdroja.

Separovať odpad? Úplná Pohoda…

Na festivale Pohoda sa pokúsia dosiahnuť rekord v množstve separovaného plastu na jednom podujatí. Na akcii sa ročne stretáva viac ako 30 tisíc ľudí, ktorých vďaka iniciatíve chcú motivovať k ekologickému správaniu.
Obehová ekonomika 22-01-2009

Finančná kríza ohrozuje aj separovanie odpadu

Svetová finančná kríza sa podpisuje pod zdražovanie služieb separovaného zberu odpadov. Niektoré slovenské firmy prejavili vôľu finančne pomôcť samospráve, aby obyvatelia Slovenska nemuseli platiť vyššie poplatky za zber a triedenie komunálneho odpadu.
Obehová ekonomika 28-05-2008

Murko: Odpad môže byť zdrojom bohatstva

Liberálna poslankyňa EP, Mojca Drčar Murko, si myslí, že najlepší systém správy odpadov vyvinulo Holandsko. Paradoxne za špecifický problém rodného Slovinska v oblasti recyklácie považuje malú rozlohu krajiny. Podľa nej odpad dokáže byť zdrojom bohatstva. Drčar Murko pôsobí ako členka Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.