TÉMA: seveso

Podnikanie 15-08-2012

Občania budú lepšie informovaní o hrozbe priemyselných havárií

Aktualizovaná smernica Seveso III má zlepšiť informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú okolité priemyselné podniky. Úpravy sa na Slovensku týkajú 82 podnikov.