TÉMA: sgi

Regionálny rozvoj 04-02-2014

Riziko zneužitia eurofondov je na Slovensku vysoké

Komparatívna analýza situácie v Českej republike, Poľsku a na Slovensku, konštatuje, že nastavenie pravidiel je u nás rizikové.
Budúcnosť EÚ 06-08-2013

Smerujeme ku gerontokracii?

Západná Európa bude musieť hľadať politiky spravodlivé k súčasným aj budúcim generáciám ak sa má vyhnúť „smrtonosnej pasci“.
Budúcnosť EÚ 02-05-2013

Kto pocíti bolesť úsporných opatrení?

Nefunkčné politiky v Európe a Spojených štátoch sú prekážkou, aby hlavný nápor úsporných opatrení nieslo 1 % najbohatších ľudí, píše Max Rashbrooke.
Ekonomika 18-11-2011

Európa 2020: Slovensko potrebuje stabilné koncepty, ktoré sa za každej vlády nebudú meniť

Slovensko potrebuje stabilné koncepty či už v podpore vedy a výskumu alebo školstva, poukázali prednášajúci počas záverečnej konferencie projektu Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Sociálna politika 09-06-2010

Modely nového sociálneho štátu založené na skúsenostiach nových členských štátov?

Článok sa venuje otázke zakomponovania nových členských štátov Európskej únie, ktoré patria medzi post socialistické štáty do platnej a všeobecne uznávanej metodológie a rôznych druhov sociálneho kapitalizmu.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Úspešnosť čerpania EÚ fondov ohrozuje byrokracia

Mnohé prekážky, ktoré sme si sami vytvorili, nám často odlákajú od účasti aj kvalitné projekty, hovorí Ctibor Košťál, výkonný riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý sa venuje výskumu v oblasti transparentnosti a efektivity štrukturálnych fondov EÚ.
Vzdelávanie 01-07-2009

Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Otázka akademickej etiky začala na Slovensku rezonovať najmä v ostatných troch rokoch. Najčastejšie v súvislosti s otázkou plagiátorstva u študentov alebo pedagógov. Plagiátorstvo je však len jedným z prehreškov voči akademickej etike a otázka stavu akademickej etiky na Slovensku je podstatne širšia ako len plagiátorstvo.
Vzdelávanie 27-02-2009

Výročné správy – nástroj riadenia

Prečítajte si viac o metodike hodnotenia výročných správ a názor prorektora STU na výsledky projektu, ktorý pripravil SGI v spolupráci s Transparency International Slovensko.
Vzdelávanie 07-01-2009

Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad školného za externé vysokoškolské štúdium

V tejto publikácii nájdete podrobnú analýzu vyberania poplatkov za externé štúdium na vysokých školách pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
Vzdelávanie 17-10-2008

Pripomienky k novele zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.

Dňa 13. 10. 2008 bola ministrom školstva SR predložená do medzirezortného pripomienkového konania novela zákona č. 131/2002 o VŠ.
Vzdelávanie 02-06-2008

Správa o hodnotení výročných správ verejných vysokých škôl

Správa je výsledkom projektu Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl.
Budúcnosť EÚ 07-09-2007

Hlas Slovenska v Bruseli

Analýza hodnotí proces presadzovania záujmov Slovenska v Bruseli.
Budúcnosť EÚ 04-07-2007

Oslabený hlas Slovenska v Bruseli

Poľa inštitútu SGI má Slovensko pri presadzovaní záujmov v EÚ problém v nedostatočnom obsadení niektorých postov, ale ja slabom inštitucionálnom zastúpení súkromného sektora.
Regionálny rozvoj 25-07-2006

Regionálne zastúpenie v Bruseli: Dobrý nápad ako ovplyvňovať tvorbu politiky Európskej únie

Ako vlastne sú napojené regióny na tvorbu európskej regionálnej politiky, ako si zabezpečujú informovanosť medzi európskymy inštitúciami a regionálnymi autoritami?