TÉMA: sgp

Ekonomika 13-09-2010

„Grécka kríza odhalila slabé stránky EÚ”

Grécka dlhová kríza odhalila zlyhanie inštitúcií zodpovedných za spoločnú menu, najmä Európskej komisie. V exkluzívnom interview pre nemecký EurActiv to povedal bývalý minister financií EÚ a jeden z otcov eura Theo Waigel.
Ekonomika 09-07-2007

ECOFIN miestom “ideologickej” diskusie

Na dnešnom stretnutí ministrov hospodárstva a financií krajín EÚ, Rade ECOFINE v Bruseli, vystúpi francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Cieľom zriedkavého kroku je vysvetliť a obhájiť hospodársky program reforiem, ktoré Sarkozy plánuje. Vystúpenie prezidenta vedie k špekuláciám o tom, že ministri sa stanú účastníkmi horúcej ideologickej diskusie o rôznych modeloch riadenia hospodárstva.
Ekonomika 08-03-2007

Komisia nabáda k rozpočtovej opatrnosti

Po posúdení poslednej skupiny konvergenčných programov 7. marca 2007 vyzvala Komisia Bulharsko aj Rumunsko k tomu, aby naďalej pokračovali v zdravej rozpočtovej politike.
Ekonomika 08-02-2007

Komisia karhá Poľsko a Maďarsko za deficit

Komisia Poľsku odporučila, aby vyvinulo väčšie úsilie pri snahe dostať deficit pod 3% HDP. Maďarsko musí podľa Komisie „prejsť ešte celú cestu“.
Ekonomika 31-01-2007

Francúzsko po rokoch s predpísaným deficitom

Potom, čo Francúzsko úspešne znížilo svoj rozpočtový deficit pod 3% HDP v druhom roku po sebe, získala krajina oficiálne „priepustku“ od ministrov financií krajín EÚ, čím sa skončili štyri roky pod dohľadom za nedodržiavanie rozpočtovej disciplíny.
Ekonomika 23-01-2007

Komisár Almunia hodnotí rozpočty členských štátov

Komisia posudzuje plány členských štátov EÚ na konsolidáciu ich rozpočtov. Aj najväčšia ekonomika EÚ – Nemecko – bude musieť v budúcnosti urobiť viac, aby dostalo svoj deficit pod kontrolu.
Ekonomika 15-03-2006

Termín pre nápravu nemeckého deficitu

Nemecko dostalo konečný termín, do ktorého bude musieť znížiť svoj deficit pod 3% HDP.
Ekonomika 13-01-2006

Maďarsko dostalo termín na nápravu

Komisia chce, aby Maďarsko, ktoré má najvyšší deficit (6.1% HDP), zaslalo revidovaný plán, podľa ktorého by malo dať do poriadku svoje financie.