TÉMA: siea

Veda a inovácie 20-05-2014

Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila štúdiu mapujúcu kreatívny priemysel na Slovensku.
Ekonomika 01-03-2013

Vysoké ceny energií bránia obnove rastu

Počas Slovensko-poľského ekonomického fóra panelisti zdôraznili, že ceny energií sú kľúčovým faktorom pre investičné rozhodnutia. Pozícia Európy v globálnej konkurencii, ale tiež Slovenska v rámci EÚ, je v dôsledku vyšších cien oslabená.

Energetická efektívnosť sa má odraziť v budúcom rozpočte

Podľa komisárky Hedegaardovej má byť energetická efektívnosť prioritne zohľadnená v novom rozpočtovom rámci EÚ. Spolu s Johannesom Hahnom, komisárom pre regionálny rozvoj, sa zhodli na potrebe väčšieho zapojenia regiónov do klimatických iniciatív a využívania dostupných financií.

Tento týždeň patrí udržateľnej energii v Európe

Počas celého tohto týždňa budú v Európe prebiehať stovky podujatí, ktorých cieľom je podporiť energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje a otvorene o nich diskutovať. Do akcie iniciovanej Európskou komisiou sa tento rok zapojilo 44 krajín.

8 miliónov eur na biomasu a kolektory

Vláda vyčlenila osem miliónov eur na podporu využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.