TÉMA: skgbc

Podnikanie 18-09-2013

Bratislava zvýši energetickú hospodárnosť budov

Hlavné mesto získalo finančnú podporu v rámci projektu Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii, na ktorý Komisia vyčlenila 16 miliónov eur. Okrem zvyšovania energetickej efektívnosti budov sa bude dbať na kvalitu zelených priestranstiev či dopravy.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 01-02-2012

SKGBC oslávila prvý rok aktívnej činnosti vo veľkom štýle

Potenciál energetických úspor a skvalitnenia výstavby s dopadom na celú spoločnosť na Slovensku je obrovský. Stačí nový prístup a efektívne využívanie už dostupných technológií.
Doprava 18-10-2011

Ako vyzerajú inteligentné riešenia pre dopravu?

O najnovších projektoch pre zníženie emisií z dopravy sa mohli odborníci i verejnosť dozvedieť počas stretnutia Nemo venovanom inteligentnej doprave. Otvorená debata o zelenej doprave sa tak dostáva aj na Slovensko.