TÉMA: skleníkové

Budúcnosť EÚ 06-11-2014

EÚ má spoločnú vyjadnávaciu pozíciu pre klimatické rokovania v Lime

Európsky parlament, ako aj Rada ministrov, odsúhlasili pozíciu EÚ počas klimatických rokovaní OSN. Presadzujeme zníženie emisií o 50% do roku 2050, či podporu Zeleného klimatického fondu pre chudobné krajiny.
Regionálny rozvoj 25-09-2014

EÚ odsúhlasila bezplatné emisie pre ťažké odvetvia

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu včera (24. septembra) tesnou väčšinou odhlasoval bezplatné kvóty pre ťažké odvetvia na roky 2015 až 2019.
Potravinárstvo 22-05-2014

„Veľká desiatka“ je 25. najväčším znečisťovateľom

Desať najväčších spoločností, ktoré vyrábajú potraviny a nápoje, by spolu bolo 25. najväčším znečisťovateľom životného prostredia na svete. Vyplýva to zo správy neziskovej organizácie Oxfam.
Poľnohospodárstvo 02-05-2014

Európa hľadá cestu k zelenšiemu poľnohospodárstvu

Za posledné týždne sa v Európe objavilo viacero iniciatív na podporu udržateľného rastu v poľnohospodárskom sektore. Do diskusie sa so svojimi návrhmi vložili mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie aj výrobcovia potravín.
Vonkajšie vzťahy 30-05-2013

EÚ chce silnú globálnu klimatickú dohodu

Všetky krajiny by mali predložiť dlhodobé plány zníženia emisií skleníkových plynov už na budúci rok. Iba tak sa podľa Komisie podarí obnoviť boj proti klimatickým zmenám.

Štáty EÚ sú na ceste splniť svoje Kjótske záväzky

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli medzi rokmi 2010 a 2011 o 2,5 %, avšak v niektorých krajinách došlo k zvýšeniu. Takmer všetky štáty by mali podľa údajov a projekcií environmentálnej agentúry splniť svoje individuálne záväzky v rámci Kjótskeho protokolu.
Vzdelávanie 11-11-2010

EÚ podporí zelené projekty sumou 4,5 miliardy eur

Európska komisia tento týždeň vyhlásila súťaž o prostriedky z najväčšieho investičného programu na podporu zelených technológií na svete. Ten ma EÚ zabezpečiť konkurenčnú výhodu nad Spojenými štátmi a Čínou v oblasti obnoviteľných zdrojov a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka.
Energetika 27-05-2010

Cieľ CO2: Komisárka sa podvolila

Connie Hedegaard, klimatická komisárka, nedokázala obhájiť jednostranné sprísnenie klimatického cieľa z 20 na 30 percent do roku 2020. Ustúpila tlaku Francúzska a Nemecka.
Budúcnosť EÚ 26-05-2010

Paríž a Berlín signalizujú pauzu v klimatických snahách EÚ

Francúzsko a Nemecko sa včera pripojili k iným európskym krajinám, ktoré sú proti zamýšľaným krokom v oblasti klimatických zmien. Európska komisia sa dnes zaoberala možným zvýšením cieľa redukcie skleníkových plynov EÚ z -20% na -30% do roku 2020.
Vonkajšie vzťahy 08-12-2009

EÚ stiahla ambiciózne emisné záväzky

Európska únia v pondelok stiahla ponuku, že svoj záväzok zníženia emisií zvýši na 30%. Podľa pozorovateľov tak chce ostatných partnerov prinútiť k silnejším záväzkom.
Vonkajšie vzťahy 18-11-2008

Emisie vo vyspelých krajinách rastú

Päťpercentný pokles emisií skleníkových plynov v industrializovaných krajinách v 1990 – 2006 spôsobil len úpadok priemyselnej výroby v strednej a východnej Európe. Celkovým trendom je od roku 2000 rast emisií, tvrdí OSN.
Fosílne palivá 04-08-2008

Kanadské ropné polia sú rizikové

Snaha o čo najskoršie využívanie ropných polí v Kanade, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom asfaltu, môže viesť k vyšším hodnotám CO2 v atmosfére. Problémom je, že spracovanie takejto suroviny je energeticky nákladnejšie, než úpravy bežnej ropy, konštatuje správa WWF a CFS.
Doprava 30-07-2008

Cestná doprava je stále najväčším znečisťovateľom

Napriek značným zlepšeniam za uplynulých 20 rokov sa cestná doprava stále umiestňuje na prvej priečke v rebríčku znečisťovateľov ovzdušia, konštatuje správa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA).

Keby kravy negrgali, nebolo by horúco

Dobytok môže byť z hľadiska klimatických zmien väčšou hrozbou, než automobilová či letecká doprava. Argentínski vedci prišli s teóriou, že plyny z kravských grgov tvoria až tretinu emisií skleníkových plynov.

Koľko emisií stojí váš laptop?

Rýchly rozvoj využívania počítačov, mobilov a internetu môže až zdvojnásobiť emisie IKT priemyslu, tvrdí prvá podrobná štúdia o dopadoch informačných a komunikačných technológií na svetovú klímu.

Najväčší znečisťovatelia začali diskusiu o CO2

Šestnásť krajín, ktoré produkujú 80% svetových emisií CO2, sa zhodlo, že je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám. Konkrétne ciele si však zatiaľ nestanovili.
Jadrová energia 24-09-2007

Jadrová energia stále v kurze

Komisia 21. septembra 2007 ohlásila vytvorenie novej vedeckej platformy pre štúdium „udržateľnej“ jadrovej energetiky. Toto rozhodnutie možno chápať aj v súvislosti s rastúcou závislosťou na dovoze energií a usilovaním o naplnenie klimatických cieľov, ktoré si Únia stanovila pred pár mesiacmi.
Ekonomika 12-06-2007

Elektrárne s uskladňovaním CO2 zatiaľ počkajú

Technológia zachytávania a geologického uskladnenia CO2 je súčasťou celkového úsilia o dosiahnutie uhlíkovo-neutrálnej produkcie elektrickej energie do roku 2050. Avšak podľa priemyselnej asociácie Eurelectric jestvuje hrozba, či bude jej zavedenie komerčne uskutočniteľné.
Ekonomika 11-06-2007

Doprava má prispieť k znižovaniu emisií

Sektor dopravy, ktorý je značným prispievateľom k stále sa zvyšujúcej miere produkcie skleníkových plynov, už čoskoro pocíti prvé regulácie EÚ v tomto smere. 8. júna 2007 sa na tom zhodli ministri dopravy na zasadnutí Rady.
Ekonomika 11-05-2007

„Najšpinavšie elektrárne“ v Nemecku a vo Veľkej Británii

WWF zverejnil svoju správu „Dirty Thirty“ za rok 2007, ktorej súčasťou je rebríček 30 najhorších európskych elektrární v meradle znečistenia ovzdušia. Týchto 30 elektrární produkuje spolu približne 10% celkových emisií CO2 v EÚ. Nemecko a Veľká Británia majú na zozname každý po 10 elektrární, pri čom všetky sú poháňané spaľovaním uhlia.
Ekonomika 26-04-2007

Europoslanci prispievajú ku globálnemu otepľovaniu

Zelení europoslanci podporení britskými konzervatívcami odštartovali debatu o dôsledkoch cestovania poslancov medzi Štrasburgom a Bruselom, kde sa konajú ich plenárne zasadnutia. Poslanci sa rovnako vyjadrili za zriadenie špeciálneho parlamentného výboru pre klimatické zmeny.
Ekonomika 16-11-2006

Strop na emisie lietadiel od roku 2011?

V decembri predstaví Komisia návrh horného limitu na emisie oxidu uličitého, produkovaných lietadlami odlietajúcimi a pristávajúcimi v EÚ.