TÉMA: skodlivost

Potravinárstvo 28-10-2015

Rakovinotvorné mäso: Je hrozba reálna?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila konzumáciu spracovaného mäsa do jednej kategórie s fajčením cigariet a alkoholom. Zdôrazňuje však, že riziká nie sú rovnaké.
Potravinárstvo 07-11-2014

Únia sa môže priblížiť národným zákazom GMO

Možnosť obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na území členských štátov prerokuje na budúci týždeň Európsky parlament. Návrh nariadenia, ktoré by to umožňovalo a pozmenilo doterajšiu smernicu, existuje už vyše 4 roky.
Zdravotníctvo 08-06-2006

Fínsko chce upozorniť na škodlivosť alkoholu

Fínska vláda sa už zhodla na zavedení zdravotných varovaní na alkoholických produktoch, a teraz podporuje správu , financovanú Komisiou, na zavedenie takýchto varovaní na európskej úrovni.