TÉMA: slovakia

Komerčný obsah

O ceny Via Bona Slovakia za rok 2010 súťaží 75 nominácií

Nadácia Pontis dostala v aktuálnom 11. ročníku súťaže 75 nominácií na ocenenie Via Bona Slovakia. Nominácie sú momentálne v procese individuálneho hodnotia členmi hodnotiacej komisie. Ceny Via Bona Slovakia 2010 budú udelené v 9 kategóriách. O víťazovi desiatej kategórie, Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku, rozhodne Nadácia Pontis. Ceny budú odovzdané 14. apríla 2011 na slávnostnom gala večere v bratislavskom Mestskom divadle DPOH.
Komerčný obsah

Na nominácie na ceny Via Bona Slovakia 2010 zostávajú posledné dni

Firmy, mimovládne organizácie alebo jednotlivci, ktorí vedia o dobrom projekte realizovanom s podporou firmy či podnikateľa, môžu zaslať nomináciu na ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2010. Inšpiráciou pre nominujúcich môžu byť prípadové štúdie úspešných projektov z predchádzajúcich ročníkov, ktoré nájdu na webovej stránke ceny Via Bona Slovakia. Nominácie je možné poslať do 16. februára 2010. Vďaka partnerstvu s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom sa slávnostný gala večer s odovzdávaním cien uskutoční v Mestskom divadle DPOH 14. apríla 2011.