TÉMA: slovenské

Budúcnosť EÚ 10-09-2007

Fungovanie a koordinácia domácich inštitúcií SR v legislatívnom procese Európskej únie: stav, možnosti a odporúčania

Autori si dali za cieľ zmapovať interakcie SR s členskými krajinami a inštitúciami EÚ a poskytnúť náčrt inštitucionálneho zázemia SR pred vstupom a po vstupe do EÚ. Analýza zároveň zrekapitulovala skúseností SR s tvorbou politiky EÚ s dôrazom na vzťahy vo vnútri exekutívy, ako aj na vzťahy medzi vládou a parlamentom SR.