TÉMA: sluzbach

Podnikanie 31-07-2014

Z vnútorného trhu EÚ najviac profituje Nemecko a Dánsko

Dvadsať rokov po zavedení vnútorného trhu EÚ je Európa bohatšia viac než kedykoľvek predtým. Nemecko a Dánsko za toto obdobie zaznamenali najväčší zisk z hospodárskej integrácie, tvrdí štúdia Bertelsmann Stiftung.
Podnikanie 26-06-2014

Úspory z poplatkov pri platbe kartou by si obchodníci nechali pre seba

Viac ako polovica obchodníkov by radšej investovala úspory z medzibankových poplatkov pri platbe platobnými kartami do svojho biznisu, ako by ich mala preniesť na svojich zákazníkov, tvrdí prieskum.
Podnikanie 30-01-2014

Reguláciu platobných služieb odložili na nový europarlament

Schvaľovanie novej smernice o platobných službách, ktorý Európska komisia predstavila v lete, bude úlohou nového zloženia Európskeho parlamentu po májových voľbách. Informuje o tom taliansky EurActiv.
Podnikanie 09-01-2014

Experti: Pri nových platobných službách treba hľadieť na bezpečnosť

Pri navrhovaným zmenách, ktoré majú priniesť viac konkurencie na trhu platobných kariet, treba klásť väčší dôraz na bezpečnosť. Vyplynulo to z diskusiu počas okrúhleho stola expertov a europoslancov.

Štáty meškajú so zavádzaním smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Európska komisia poslala ôsmym štátom EÚ list so žiadosťou o informácie ohľadom toho, ako sú na tom s implementáciou Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Tú Komisia zaviedla za cieľom vytvoriť lepšie konkurenčné prostredie medzi tradičnými a internetovými televíziami.
Podnikanie 02-02-2011

Členské krajiny stále meškajú so smernicou o službách

Smernica o službách vstúpila do platnosti pred vyše rokom, no len 14 členských krajín doteraz vytvorilo funkčné kontaktné miesta na pomoc firmám, ktoré chcú pôsobiť v zahraničí.
Podnikanie 29-04-2010

Krajiny stále meškajú s implementáciou smernice o službách

Členské štáty mali smernicu o službách na vnútornom trhu implementovať do 28. decembra 2009, no europoslanci opäť upozorňujú, že pokrok nie je taký, aký by mal byť. Na Slovensku začne zákon transponujúci direktívu platiť od 1. júna 2010.
Podnikanie 01-02-2010

Smernica o službách spôsobuje hlavybôľ

Členské štáty si nevedia dať rady s transponovaním smernice o službách do národných zákonov. Väčšina z nich pozorne sleduje vývoj v ostatných krajinách, vyplýva z analýzy mediálnej siete EurActiv.
Podnikanie 25-01-2010

Smernica o platobných službách sa zamotáva vo výnimkách

Platby v rámci 31 európskych krajín by sa mali stať rýchlejšími, lacnejšími a jednoduchšími po implementovaní ambicióznej smernice o platobných službách do národných zákonov. Členské štáty sa však začínajú vyhýbať niektorých častiam nariadenia, čo môže ohroziť dosiahnutie stanovených cieľov.
Sociálna politika 31-08-2009

Patrick de Bucquois: Blížiaci sa deadline zavedenia smernice o službách spôsobuje zmätky

Európska smernica o službách, ktorú členské štáty musia zaviesť do konca roka, má viacero chýb, tvrdí Patrick de Bucquois, nachádzajúci predseda CEDAG, zastrešujúcej organizácie európskych „neziskoviek“.
Podnikanie 24-07-2009

Členské štáty zápasia s implementovaním smernice o službách

Podľa aktuálneho prieskumu Eurochambers takmer každá druhá členská krajina Európskej únie pravdepodobne nestihne do konca decembra plne implementovať ustanovenia plynúce zo smernice o službách. Slovensko dosiahlo výrazný pokrok.
Podnikanie 22-06-2009

EK bude spolufinancovať projekt na rozvoj trhu služieb

Európska komisia bude spolufinancovať projekt na pomoc verejným správam zlepšiť kvalitu elektronických riešení pri poskytovaní služieb. Investujú celkovo 14 miliónov eur.
Ekonomika 30-03-2009

Nedostatky Smernice o platobných službách

Európskej Smernici o platobných službách hrozí nebezpečenstvo vytvorenia legislatívneho labyrintu, varuje profesorka Maria Chiara Malagutiová z Európskeho inštitútu pre kreditný výskum (ECRI).
Slovensko v EP 22-05-2007

Belohorská: Pacient nie je ekonomický špekulant

Poslanci sa v pondelok zaoberali v pléne správou, ktorá poukazuje na dôsledky vyňatia zdravotníckych služieb z pôsobnosti Smernice o službách. Podľa Belohorskej nie je v poriadku, keď Únia má problém s mobilitou pacientov, ale nie s mobilitou lekárov.
Mobilita 16-05-2007

Poslanci EP žiadajú zdravotné služby v Bolkensteinovej smernici

Prekvapivo skončilo hlasovanie v parlamentnom výbore pre vnútorný trh. Schválil správu, ktorou vyzýva EK, aby opätovne zaradila zdravotné služby do smernice o službách.
Ekonomika 25-10-2006

Smernica o službách by mohla byť schválená už v novembri

Výbor pre vnútorný trh Európskeho parlamentu hlasoval bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov k spoločnej pozícii Rady k smernici o službách, čo zvyšuje pravdepodobnosť konečnej dohody v druhom čítaní.
Ekonomika 23-06-2006

Liberalizovať alebo regulovať?

21. júna sa v priestoroch knižnice SFPA ukutočnila prezentácia spojená s diskusiou o jednej z najkontroverznejších politík Európskej únie poslednej doby – smernici o službách.
Ekonomika 26-04-2006

Dohoda o liberalizácii služieb v EÚ sa blíži

Neformálna Rada pre konkurencieschopnosť naznačila, že Spoločná pozícia Rady voči Smernici o službách bude sledovať rovnaké línie, ako kompromis odsúhlasený Parlamentom 16. februára 2006.
Ekonomika 04-04-2006

Smernica o službách: Komisia sa pripojí k stanovisku Parlamentu

Predseda Európskej komisie José Barosso predstaví 4. apríla Parlamentu upravený návrh smernice o službách na vnútornom trhu, ktorý má veľmi málo spoločného s predošlým Bolkesteinovým návrhom.