TÉMA: služby

Budúcnosť EÚ 09-11-2017

Európsky protekcionizmus nezastaví žiadna sila

Kompromis o vyslaných pracovníkoch nebude pre jednotný trh prospešný. Drastické zníženie počtu takýchto pracovníkov by však bolo katastrofou, píše MAREK BENIO.
Ekonomika 30-03-2009

Nedostatky Smernice o platobných službách

Európskej Smernici o platobných službách hrozí nebezpečenstvo vytvorenia legislatívneho labyrintu, varuje profesorka Maria Chiara Malagutiová z Európskeho inštitútu pre kreditný výskum (ECRI).

Protizákonné zadržania a stratégia EÚ pre boj s terorizmom

Centrum pre európske politické štúdiá (CEPS) vydalo začiatkom apríla dokument analyzujúci postupy vyšetrovania a nelegálne zadržania národnými spravodajskými službami na území Európy.
Ekonomika 10-03-2006

Voľný pohyb služieb – krok dopredu

Komentár popisuje význam smernice o službách pre európsku ekonomiku a spôsob, ako sa zmenila pôvodná „Bolkensteinova smernica“.
Podnikanie 09-02-2006

Smernica o službách – konsenzus na obzore

Autori analýzy tvrdia, že navrhovaná smernica o službách udržiava riziko sociálneho dumpingu na minimálnej úrovni.
Podnikanie 10-01-2004

Výrobky a služby na jednotnom trhu

PECA - Protokoly k európskym dohodám o preukazovaní zhody a prijímaní priemyselných výrobkov sú užitočnými predvstupovými nástrojmi, ktoré pomáhajú integrovať budúce členské štáty strednej a východnej Európy do jednotného trhu pred vstupom do únie. Tieto bilaterálne obchodné dohody povzbudzujú budúce členské štáty, aby zosúladili svoju národnú legislatívu s legislatívou únie a zdokonalili nevyhnutnú normalizáciu, preukazovanie zhody a infraštruktúru dozoru nad trhom.